środa, 3 stycznia 2024

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne w 2024 roku ma zostać podniesiona. Do konsultacji i zaopiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku. Nowe przepisy miałby wejść w życie 1 kwietnia 2024 roku.

“Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. poz. 587 i 950)” – czytamy w uzasadnieniu.

Maksymalne kwoty dotacji celowej – obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają wynosić:

1) na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne – 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III ( to o 9 zł więcej niż obecnie);

2) na podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

a) 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV ( to o 17 zł więcej niż obecnie),
b) 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI ( to o 22 zł więcej niż obecnie),
c) 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII( to o 30 zł więcej niż obecnie).

Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII zgodnie z art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy ( to odpowiednio 5 i 2,5 zł więcej niż obecnie).

Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2024 r. mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące

a) szkoły podstawowe – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII,
b) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – na wszystkich uczniów klas realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas II, V i VIII szkoły podstawowej;

2) szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII.

“Ponadto jednostki samorządu terytorialnego i szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będą mogły uzyskać dotację celową lub refundację na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z art. 57 ustawy, dla uczniów pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów danych klas w 2022 r. i 2023 r.”- czytamy w uzasadnieniu.

Podaj dalej
Autor: W, fot. Pixabay
Źródło: Portal Samorządowy