Piątek, 26 maja 2023

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Agora odnotowała wzrost przychodów niemal we wszystkich swoich biznesach. Zdecydowały o tym zwłaszcza rosnące wpływy reklamowe i z działalności kin Helios, a także konsolidacja z grupą Eurozet prowadzona od marca br.

Mimo zwiększenia kosztów, wynikającego również z konsolidacji i z uwarunkowań gospodarczych, Grupa zauważalnie poprawiła swoje rezultaty operacyjne, dwukrotnie zwiększając zysk na poziomie EBITDA, a jednocześnie osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 35 mln zł. Dodatkowo, rekordową dla pierwszych kwartałów wartość miały przychody cyfrowe i internetowe Grupy Agora, co potwierdza konsekwentny rozwój jej projektów właśnie w tym obszarze.

– Początek 2023 był bardzo dobry dla Agory. Istotnie zwiększyliśmy przychody, wykorzystując niezłą koniunkturę na rynku reklamy i frekwencji kinowej. Wyniki 1. kwartału br. sygnalizują też, jak duże znaczenie miało dołączenie Eurozetu do Grupy Agora, choć nie widać jeszcze pełnych efektów tej inwestycji. Zobaczymy je w kolejnych miesiącach. Większym, silniejszym zespołem pracujemy nad realizacją ogłoszonych kilka tygodni temu planów rozwoju Agory i z rosnącym optymizmem oceniamy nasze szanse na dalszy wzrost skali Grupy i awans na podium największych firm medialnych w Polsce – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

W pierwszym kwartale 2023 roku całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 295,8 mln zł, rosnąc o niemal 17 proc. w stosunku do tych odnotowanych przed rokiem.

Wartość wpływów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,5 mln zł, nieznacznie rosnąc w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku. Rzutowały na to wyższe przychody Wydawnictwa Agora, przy podobnym poziomie wpływów segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana co przed rokiem.

Zmieniła się jednak struktura przychodów działalności prasowej Grupy – rosły te z prenumeraty cyfrowej Gazety “Wyborczej”, a spadały wpływy z jej papierowego wydania. Udział przychodów cyfrowych w całkowitych wpływach ze sprzedaży “Wyborczej” wyniósł 44,2 proc., zaś udział sprzedaży wszystkich cyfrowych wydawnictw Grupy Agora stanowił 40,3 proc.

Strategicznymi kierunkami rozwojowymi dla Grupy Agora na lata 2023-2026 są: rozwój mediowych biznesów i ich zasięgu wśród odbiorców w Polsce; różnorodność i autonomia biznesów oraz otwarcie na zewnętrznych inwestorów; nowy zarządczy model operacyjny, pozwalający na standaryzację procesów back-office’owych z uwzględnieniem samodzielności biznesów; zwiększanie wartości dla akcjonariuszy oraz podniesienie efektywności finansowej całej organizacji, a także osiągnięcie wyniku na poziomie EBITDA powyżej 200 mln zł. W efekcie w 2026 roku Grupa Agora chce być w top 3 największych polskich firm medialnych, docierając do kilkudziesięciu milionów osób z ważnymi, atrakcyjnymi treściami i zapewniając klientom najefektywniejszą ofertę reklamową.

Podaj dalej
Autor: ET