środa, 28 października 2020
Rodziny wydały średnio 1189 zł

W tym roku na zaspokojenie potrzeb szkolnych dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja) rodziny wydały średnio 1189 zł, czyli przeciętnie o 69 zł więcej niż rok temu – poinformował CBOS.

W przypadku rodzin z jednym dzieckiem średnia wydatków to 819 zł, z dwojgiem dzieci – 1378 zł, z trojgiem dzieci i więcej – 2515 zł.

Łączne wydatki do 1000 zł zadeklarowało 57 proc. rodziców (o 6 punktów procentowych mniej niż przed rokiem), w tym 21 proc. w przedziale 801-1000 zł, 17 proc. w przedziale 501-800 zł, 16 proc. w przedziale 301-500 zł, a 3 proc. do 300 zł. Kwoty powyżej 1000 zł zadeklarowało 28 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do ub.r.), w tym 10 proc. od przedziale 1001-1500 zł, a 18 proc. powyżej 1500 zł. 15 proc. (wzrost o 8 punktów) nie potrafiło określić sumy tych wydatków.

W porównaniu z ubiegłym rokiem minimalnie spadły wydatki w rodzinach z jednym dzieckiem w wieku szkolnym, a wzrosły w przypadku konieczności wyposażenia na nowy rok szkolny co najmniej dwojga dzieci, przy czym najbardziej wzrosły deklarowane wydatki w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci w wieku szkolnym i średnio wynoszą one 129 proc. kwoty zeszłorocznej.

Wydatki rodziców w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym średnio wynoszą 770 zł, czyli o 5 zł więcej niż przed rokiem (101 proc. ubiegłorocznej kwoty). W rodzinach z jednym dzieckiem wydatki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 819 zł (w ubiegłym roku 819 zł), w rodzinach z dwojgiem dzieci – 689 zł (w ubiegłym roku 660 zł), w rodzinach z trojgiem dzieci i więcej – 799 zł (w ubiegłym roku 573 zł).

W badaniu pytano też o finansowanie przez rodziców różnych zajęć edukacyjnych lub ogólnorozwojowych. W tym roku 55 proc. respondentów zadeklarowała, że któreś z dzieci uczęszcza lub będzie uczęszczać w bieżącym roku szkolnym na opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. To o 8 punktów procentowych mniej niż w ubiegłym roku, gdy deklaracje o posłaniu dzieci na zajęcia dodatkowe złożyło 63 proc. respondentów.

Najpopularniejszym rodzajem płatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży jest obecnie nauka języków obcych, którą w tym roku finansuje lub zamierza sfinansować 38 proc. rodzin, w których są dzieci w wieku szkolnym, a więc tylko nieznacznie mniej (spadek o punkt procentowy) niż przed rokiem.

W tym roku na zaspokojenie potrzeb szkolnych dzieci (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty, np. ubezpieczenie, czesne, internat, stancja) rodziny wydały średnio 1189 zł, czyli przeciętnie o 69 zł więcej niż rok temu – poinformował CBOS.

“Patrząc z dłuższej perspektywy można też powiedzieć, iż popyt na dodatkowe płatne nauczanie języków obcych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest relatywnie stabilny. Na drugim miejscu po względem popularności znalazły się w tym roku zajęcia sportowe. Na trzeciej pozycji pod względem częstości wskazań uplasowały się korepetycje i kursy przygotowawcze, które w tym roku zdecydowała się opłacać dzieciom co piąta rodzina, w której są uczniowie (20 proc., od poprzedniego roku spadek o 5 punktów procentowych). Tradycyjnie jeszcze mniej popularne są płatne zajęcia artystyczne (16 proc., od poprzedniego roku spadek o 2 punkty)” – podał CBOS.

Łączne deklarowane kwoty, jakie rodzice przeznaczają miesięcznie na finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych lub ogólnorozwojowych dla wszystkich swoich dzieci w wieku szkolnym, charakteryzują się dużą rozpiętością – w tym roku od 40 zł do 7000 zł miesięcznie. Średnia arytmetyczna tegorocznych deklarowanych miesięcznych wydatków wynosi 614 zł i jest ona wyższa od ubiegłorocznej o 96 złotych, czyli o niemal jedną piątą.

Autor: ET
Źródło: PAP
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort