Poniedziałek, 3 sierpnia 2020
Wykład z elementami warsztatu

5 i 12 października Księgarnia z Bajki organizuje wykłady z ćwiczeniami na podstawie książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej: “Z dzieckiem w świat wartości”, na temat zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka i sztuki doboru lektur, aby pomagały dzieciom wzrastać w świecie wartości moralnych.

Spotkanie dla rodziców, dziadków i nauczycieli, dla wszystkich, którym zależy, aby ich dzieci wyrosły na prawych, dobrych i szczęśliwych ludzi, bowiem mocny system wartości moralnych jest bardziej skuteczny w zapobieganiu złym zachowaniom niż surowa dyscyplina.

Zaczniemy od szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi i pokojowości. To pierwsze z 12 fundamentalnych wartości. Inne omówię na kolejnym wykładzie: sprawiedliwość, optymizm, przyjaźń, miłość, solidarność, piękno i mądrość. Przy każdej z omawianych wartości wskażę na literaturę – książki, których bohaterowie tę wartość prezentują.

Ćwiczenia, które wykonamy będą takimi zadaniami, które będzie można też przeprowadzić z dziećmi, aby dobitnie dać im odczuć dlaczego warto jest praktykować określoną wartość. W myśl zasady, że uczymy się najlepiej przez doświadczenie.

Wszyscy uczestnicy otrzymają książkę w prezencie.

Nauczycielom wystawimy zaświadczenia o szkoleniu.

Prowadzenie: Krystyna Adamczak – Koordynator Wojewódzki Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
Członkini Rady Literackiej Fundacji.
Księgarka od 29 lat: Księgarnia z Bajki.

Wstęp wolny
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na adres: krystyna@ksiegarniazbajki.pl

Księgarnia z Bajki

Os. Przyjaźni 125c, Poznań

godz 18-21.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego(WRPO) na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort