Poniedziałek, 27 września 2021

Blisko 100 wystawców, kilka tysięcy prezentowanych tytułów, kilkadziesiąt godzin wydarzeń w programie towarzyszącym, wielotysięczna publiczność czytelnicza, która przewinęła się przez Arkady Kubickiego na stołecznym Zamku Królewskim – tak prezentuje się liczbowe podsumowanie tegorocznej edycji najważniejszego w Polsce wydarzenia wystawienniczego dedykowanego książce religijnej.

Jak podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Narecki, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021, w tym wyjątkowym roku Targi cieszą się sporym zainteresowaniem, co z pewnością napawa optymizmem nie tylko wydawców, ale i autorów dobrej książki katolickiej. Jego zdaniem przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka:

– Między innymi i zmieniająca się dynamicznie sytuacja społeczna. Przy czym nie mam na myśli tylko sytuacji związanej z pandemią, ale również o wiele poważniejsze zmiany, które zachodzą w kulturze współczesnej. Świadomy i wrażliwy czytelnik szuka więc czegoś, co może zapewnić mu poczucie stabilności i intelektualny spokój, co da nadzieję wbrew odbierającym często wiarę medialnym przekazom. Co przypomni wreszcie prawdy ewangeliczne i wartości fundamentalne, zgodne z dekalogiem. Od wieków niezmienne pozwalające godnie żyć. Słowo bowiem, i to mówione, i to pisane – jak pisał już wielki grecki retor Gorgiasz – jest potężną siłą, która za pomocą bardzo małej i niewidocznej formy dokonuje najbardziej boskich dzieł. Potrafi bowiem opanować strach, zmniejszyć zmartwienie, wzniecić radość i pomnożyć litość. Przez stulecia, także dzisiaj, definicja ta jest nada aktualna.

Targi mają charakter interdyscyplinarny. Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem odwiedzających cieszą się nie tylko tradycyjne książki drukowane, ale równie publikacje audio, pozycje multimedialne, a coraz większe grono czytelników coraz przychylniej patrzy również na książki elektroniczne. Innym przykładem zainteresowania wartościowym słowem jest program filmowy Targów. Również w tym roku liczne grono odbiorców przyciągnęło kilkanaście pokazów i spotkań dedykowanych produkcjom fabularnym i dokumentalnym o tematyce religijnej.

Organizatorzy planują już kolejną odsłonę tego wydarzenia, nowości w prezentacji wartościowej oferty wydawniczej. Liczą jednocześnie na możliwość ponownego znacznie szerszego otwarcia się na fizyczną obecność czytelników, możliwość realizacji większej liczby paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich. Wszystko to, by zadośćuczynić potrzebom i oczekiwaniu czytelników.

– Po liczbie osób, które zdecydowały się odwiedzić Targi, ale także po związanej z tym faktem pozytywnej reakcji wystawców wyraźnie widać, jak czytelnicza publiczność tęskniła za tym wydarzeniem. Najwyraźniej dowodzi tego przyjazna, wręcz familiarna atmosfera targowych spotkań między czytelnikami a autorami. Cieszymy się, że naszemu Świętu Dobrej Książki udało się przez wiele lat zbudować trwałą więź z wierną rzeszą miłośników książek

– podsumowuje ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor Targów i prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Ogłoszenie laureatów tegorocznej Nagrody FENIKS przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nastąpiło tuż po otwarciu XXVI Targów Wydawców Katolickich w czwartek 23 września.

Laureaci Nagrody Feniks 2021

Zapis gali Nagrody SWK Feniks 2021 dostępny jest na profilu Targów na Facebooku: https://www.facebook.com/targikatolickie/videos/1203152870183148.

 

 

Źródło: SWK
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort