środa, 19 października 2022

Instytut De Republica oraz Katolicka Agencja Informacyjna zapraszają na promocję książki „Zapiski” ks. Antoniego Szymańskiego. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 24 października o godz. 11 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, sala nr 16.

W wydarzeniu udział wezmą: ks. prof. Antoni Dębiński, były rektor KUL, autor opracowania „Zapisków”, dr Katarzyna Kołakowska, dyrektor Biblioteki KUL oraz dr Michał Mrozek OP z Rady Naukowej Instytutu De Republica. Prowadzenie: Marcin Przeciszewski, KAI.

„Zapiski” ks. Antoniego Szymańskiego z lat 1929-1934, których opracowania podjął się ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, przynoszą liczne interesujące i nieznane dotąd fakty z dziejów II Rzeczpospolitej, zwłaszcza dotyczące stosunków politycznych, religijnych i społecznych. Publikacja, co podkreślono w jej recenzji, może stanowić cenne źródło do biografii wielu postaci ówczesnego życia publicznego. – Czytelnika zainteresują także przywoływane w diariuszu wypowiedzi, nieoficjalne rozmowy i „tajne” narady prowadzone bezpośrednio przez autora (lub przywoływane przez jego interlokutorów) z najwybitniejszymi osobistościami schyłku II Rzeczpospolitej jak: prezydent Ignacy Mościcki, kardynał Aleksander Kakowski, wicepremier Józef Beck, Wojciech Korfanty, ówczesny prymas August Hlond czy ks. Stefan Wyszyński – późniejszy prymas – wskazuje Edward Gigilewicz z Ośrodka Badań nad Dziejami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Książka „Zapiski” ks. Antoniego Szymańskiego jest pierwszą w serii „Rękopisy Odnalezione” Wydawnictwa Instytutu De Republica. Projekt ma na celu publikację manuskryptów odnalezionych w depozytach bibliotek, które nigdy wcześniej nie zostały wydane drukiem. W zbiorze znajdą się zarówno rękopisy historyczne, prawnicze, teologiczne jak i wspomnienia pisarzy oraz poetów, a także inne teksty literackie.

Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942) od 1918 roku był zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładał na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Wydziale Nauk Humanistycznych oraz Wydziale Prawa Kanonicznego. Pełnił funkcję wicerektora i rektora uczelni. Za jego kadencji KUL uzyskał pełne prawa państwowe. Jego zainteresowania skupiały się na katolickiej nauce społecznej, polityce ekonomicznej, filozofii i etyce.

Podaj dalej
Autor: (fran)