Wtorek, 26 września 2023
Zgłoszenia do 31 października

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyjmuje wnioski do Funduszu Zapomogowego.

O zapomogę mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Zapomoga była przyznawana od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, a od 2018 raz do roku – jesienią.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

Wnioski można składać do 31 października.

Wszystkie szczegóły oraz załączniki niezbędne do złożenia wniosku znajdują się tutaj.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz fakt wystąpienia zdarzenia losowego, a także wykaz publikacji oraz krótki biogram.

Darczyńcy mogą zasilać Fundusz pomocowy, wpłacając pieniądze na konto:
73102028920000560204932267

Fundusz Zapomogowy powstaje z dokonywanych, na mocy uchwały Zarządu Fundacji, corocznych odpisów na Fundusz z dochodów Fundacji z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dokonanie danego odpisu oraz darowizn przekazanych na ten cel.

Podaj dalej
Autor: W