Czwartek, 30 marca 2023
Nowożytne kolekcjonerstwo naukowo-artystyczne w Gdańsku

Gdańskie wydawnictwo słowo/obraz terytoria zaprasza na spotkanie z prof. Anną Sobecką i rozmowie o specyfice zbieractwa Gdańszczan i ich niezwykłych kolekcjach połączone zi prezentację jej książki zatytułowanej „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta”, jakie dobędzie się jutro, czyli w piątek 31 marca o godz. 17.30 w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Mariackiej 42  w Gdańsku. Prowadzenie: prof. Beata Możejko.

Autorka pisze: „W Gdańsku, mającym bliski kontakt zarówno z Rzeczpospolitą, jak i z miastami należącymi od średniowiecza do Hanzy – jak pisze autorka – krzyżowały się różne wpływy, poglądy oraz trendy artystyczne. Z jednej strony miasto wpisuje się w szerszą, środkowoeuropejską czy wręcz ogólnoeuropejską modę na zbieractwo. Z drugiej zaś należy zaznaczyć, że jak na tę część Europy kolekcjonerstwo w Gdańsku rozwinęło się bardzo wcześnie. Gdańszczanie potrafili też wytworzyć własną formułę zbierania”.

Jak zapewnia wydawca, książka prof. Anny Sobeckiej znakomicie, kompetentnie i poglądowo opisuje i analizuje nowożytne kolekcjonerstwo naukowo-artystyczne w Gdańsku i ukazuje profile zbiorów oraz postawy kolekcjonerów. To wybitna synteza wiedzy o dawnej gdańskiej nauce, kolekcjonerstwie i sztuce poświęconych faunie i florze.

Od początku nowożytności zaczynają w Gdańsku powstawać kolekcje prywatne. Aż do XIX wieku domy przede wszystkim uczonych mieszczan gdańskich zapełniają się ozdobnymi naczyniami, cennymi tkaninami, trofeami myśliwskimi, bronią, a także obrazami, rysunkami i grafikami oraz – zbieranymi z nie mniejszą pasją – naturaliami. W owym czasie zainteresowanie przedmiotami kolekcjonerskimi różnego typu stało się jednym z wyznaczników kultury miasta. Gdańscy zbieracze i naukowcy w XVII i XVIII wieku gromadzili malarskie, rysunkowe i graficzne przedstawienia kwiatów, owoców czy zwierząt, których autorami byli zarówno artyści obcy, jak i miejscowi. Kolekcjonowali i klasyfikowali muszle, skamieliny i okazy bursztynu. Tworzyli zielniki, budowali ogrody i zlecali wykonanie ilustracji naukowych w celu dopełnienia swoich rozpraw. Źródła odnalezione między innymi w Gdańsku, Amsterdamie, Berlinie, Dreźnie, Florencji, Gocie, Hadze, Hamburgu, Marburgu, Monachium i Wolfenbüttel pozwoliły zrekonstruować opowieść o zapomnianych gdańskich kolekcjonerach i zbieranych przez nich naturaliach i artefaktach.

Książka prof. Anny Sobeckiej została uhonorowana Nagrodą Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, a także Nagrodą Główną w Konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki wręczoną 10 marca tego roku podczas inauguracji Poznańskich Targów Książki.

Anna Sobecka – historyczka sztuki, nauczycielka akademicka i kuratorka. Pracowała w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Zamkowym w Malborku, a od 2014 roku związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się sztuką nowożytną, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, grafiki i rzemiosła artystycznego. Specjalizuje się też w badaniu przedmiotów artystycznych tworzonych z bursztynu – od późnego średniowiecza po współczesny design. Fascynuje ją zarówno historia kolekcjonerstwa, jak i współczesne wystawiennictwo oraz sztuka w przestrzeni społecznej.

Beata Możejko – wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizuje się w historii średniowiecza. W kadencji 2020-2023 członkini Komitetu Nauk Historycznych PAN. W 2022 roku została powołana w skład Rady Muzeum Gdańska, została jej wiceprzewodniczącą. W tym samym roku została również dyrektorem Centrum Badań Memlingowskich, działającego w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na Gdańsku, Hanzie i Europie Zachodniej w drugiej połowie XV w., a także na kulturze materialnej i życiu codziennym w średniowieczu.

 

Podaj dalej
Autor: (fran)