środa, 5 stycznia 2022

Zbigniew Czerwiński poinformował o rezygnacji z kierowania wydawnictwami Belloną i Światem Książki.

„Na jakiś czas zostanę  jeszcze w firmie, ale za program wydawniczy w Bellonie odpowiadać  będzie nowy redaktor naczelny Krzysztof Adamski, a w Świecie Książki – Joanna Laprus-Mikulska. Życzę Kolegom dużo satysfakcji i pomyślności, trzymam kciuki za ich dalsze sukcesy, mając równocześnie nadzieję na życzliwe wspomnienie w przyszłości” – napisał w e-mailu.

„Po 36 latach spędzonych w Bellonie i prawie 10 w Świecie Książki mogę z dumą podsumować, że był to dla mnie czas wspaniałych wyzwań, interesującej pracy, która w efekcie przyniosła spełnienie, czasem docenienie i chyba sukces. Spotkałem wspaniałych Kolegów, Autorów i Współpracowników, z którymi udało nam się zrealizować wiele nowatorskich projektów i inicjatyw, zdobywać nagrody i uznanie Czytelników.

Dziękuję, że nasze drogi zawodowe się spotkały, że mieliśmy szansę współpracować. Było mi bardzo miło pracować z Państwem przez te lata. Życzę Państwu wiele satysfakcji, sukcesów, dobrych wyborów zawodowych i osobistych.

Dla tych, którzy chcieliby pozostać ze mną w kontakcie, podaję mój adres e-mail: zczerw@gmail.com, a telefon pozostaje bez zmian” – poinformował Zbigniew Czerwiński.

Zbigniew Czerwiński jest absolwentem historii na UW i (podyplomowo) zarządzania przedsiębiorstwem w Warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania. W branży wydawniczej pracuje od 1986 roku, przechodząc szczeble od redaktora merytorycznego, przez kierownika redakcji historycznej, sekretarza wydawnictwa, zastępcę dyrektora odpowiedzialnego za sprawy handlu i promocji, dyrektora ds. wydawniczych odpowiedzialnego za całą sferę wydawnictw książkowych po prezesa zarządów. Współuczestniczył jako wicedyrektor w procesie restrukturyzacji wydawnictwa Bellona w latach 1990-1993, przystosowując je do działań w warunkach gospodarki rynkowej. Reorganizował dział handlu, od podstaw tworzył dział marketingu oraz systemy badania rynku.

W 1997 roku, kierując wydawnictwem Bellona, przeprowadził proces połączenia dwóch przedsiębiorstw państwowych w Dom Wydawniczy Bellona oraz zakończony w 2011 roku sukcesem proces prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Był członkiem rad nadzorczych zależnych od Bellony spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Krakowskiego Domu Książki oraz Wszechnicy Warszawskiej. Od stycznia 2016 roku jest prezesem zarządu wydawnictwa Bellona SA oraz prezesem zarządu spółki pracowniczej Wydawnictwo Bellona Sp. z o.o., która jest współwłaścicielem Bellony SA. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Świat Książki. Po połączeniu w listopadzie 2017 roku spółki Świat Książki z czterema innymi spółkami członek zarządu przejmującej je spółki Dressler Dublin.

Był inicjatorem powołania spółki Targi Książki, która z powodzeniem organizuje największe imprezy targowe w kraju. Od początku zasiada w radzie nadzorczej tej spółki. W latach 2008-2016 był – w imieniu Ministra Skarbu – pełnomocnikiem wspólnika w skomercjalizowanych Wojskowych Zakładach Kartograficznych Sp. z o. o.

Jest współtwórcą i prezesem Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, które od blisko 30 lat integruje działania kilkudziesięciu wydawców. Przy jego aktywnym udziale powołano Klub Miłośników Książki Historycznej z księgarnią wysyłkową. Od 1992 roku jest współorganizatorem Targów Książki Historycznej – najstarszych targów tematycznych, a także organizatorem i sekretarzem jury Nagrody Klio. W 2002 roku był współzałożycielem SAiW „Polska Książka” (obecnie „Copyright Polska”), kilkakrotnie zasiadając następnie w jego radzie nadzorczej. Jest współzałożycielem Fundacji Historia i Kultura oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Kuźnica Przyjaźni.

Od 2020 roku jest wiceprezesem Polskiej Izby Książki.

Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, odznaczeniami resortowymi i pamiątkowymi. Autor kilku książek historycznych, kilkunastu artykułów i recenzji w czasopismach historycznych oraz kilku artykułów w prasie branżowej.

Znalazł się wśród 30 najbardziej wpływowych osobowości polskiego rynku książki w Plebiscycie 30-lecia ogłoszonym przez Bibliotekę Analiz.

Podaj dalej
Autor: ET, fot. Fundacja Historia i Kultura