środa, 17 lipca 2019

Wydawnictwo CeDeWu ma w swojej ofercie kilka pozycji dla studentów, doktorantów i wszystkich osób, które są w trakcie lub w najbliższej przyszłości będą pisały pracę dyplomową. Trzy poradniki wyjaśnią od podstaw jak powinna wyglądać, jak wybrać temat, jaki układ warto zastosować, jakim słownictwem się posługiwać czy jak ustrzec się plagiatu. Licencjat, praca magisterska, praca doktorska z tymi przewodnikami to prosta sprawa dla każdego!

 

 „Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej (wyd. X)”  (ISBN: 978-83-8102-097-8)

Autor: Radosław Zenderowski
Cena: 22,00zł

https://cedewu.pl/Praca-magisterska-Licencjat-Przewodnik-po-metodologii-pisania-i-obrony-pracy-dyplomowej-wyd-X-p2086

 

Z poradnika dowiesz się:

 • Czym jest praca magisterska?
 • Jak wybrać i określić temat oraz tytuł pracy magisterskiej?
 • Jak przygotować poprawną strukturę i plan pracy?
 • Jak powinien być napisany Wstęp i co powinno się w nim koniecznie znaleźć?
 • Jak prawidłowo zredagować Zakończenie?
 • Jak napisać rozdział pracy magisterskiej, od czego zacząć i na czym skończyć?
 • Co przesądza o dobrym stylu pracy?
 • Jak spełnić wymogi techniczne (edytorskie) pracy magisterskiej?
 • Czy, kiedy i jak stosować skróty i symbole?
 • Czy, kiedy i w którym miejscu zamieszczać w pracy Aneks?
 • Jak cytować?
 • Jak uniknąć cytatologii?
 • Jak sporządzać prawidłowo przypisy?

Jak wiadomo, praca magisterska ma być m.in. sprawdzianem opanowania przez studenta warsztatu naukowego. Otóż, jeżeli uważnie przeczyta się ni­niejszą książkę – otrzymuje się komplet narzędzi tego warsztatu i „instrukcję ich obsługi”. Zazwyczaj wszelkie „instrukcje” bywają pisane językiem her­metycznie technicznym, niezrozumiałym i są śmiertelnie nudne. Czegoś podobnego nie można zarzucić książce Radosława Zenderowskiego. Przeciw­nie, jest przystępna, napisana z dużym poczuciem humoru. Czyta się ją z zaciekawieniem. I choć z pewnym przymrużeniem oka, to jednak z szacunkiem traktuje potencjalnych magistrów i bardzo poważnie podchodzi do ich dylematów. Jako doświadczony promotor wielu prac magisterskich stwierdzam, że naprawdę trudno cokolwiek zarzucić treści (i formie) tej książki.
/Prof. dr hab. Aniela Dylus/

 

„Technika pisania prac magisterskich i licencjackich (wyd. X)” (ISBN: 978-83-8102-098-5)

Autor: Radosław Zenderowski

Cena: 21,00 zł

https://cedewu.pl/Technika-pisania-prac-magisterskich-i-licencjackich-wyd-X-p2091

 

Niniejsza publikacja ma charakter praktycznego poradnika dla osób piszących prace dyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac magister­skich. Jest ona adresowana w zasadzie do wszystkich studentów, zarówno tych, którzy są w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, jak i do tych, którzy chcieliby zawczasu poznać prawidła rządzące pisarstwem naukowym. Znaleźć tutaj można praktyczne rady, które pozwolą uniknąć wie­lu błędów natury formalnej, często kompromitujących autorów prac magisterskich.

Książka składa się z czterech części i aneksu. W części pierwszej omówione są podstawowe reguły związane z metodologią, dotyczące treści pracy. Konsekwentne ich stosowanie daje gwarancję, iż praca będzie myślowo spójna i uporządkowana.

W części drugiej zaprezentowane są wymogi dotyczące strony technicznej i wizualnej pracy, w trosce o to, by praca przyszłego magistra była es­tetyczna i praktyczna w lekturze. Owa praktyczność wynika po części z faktu, że w odniesieniu do poszczególnych elementów tekstu (np. przypi­sów) istnieją określone normy, których rzetelne stosowanie ułatwia przekaz treści. Przestrzeganie tych standardów zapewnia zatem pracy komuni­katywność.

Część trzecia zawiera praktyczne porady dotyczące procesu przygotowywania pracy dyplomowej. Odpowiada na pytania od czego zacząć pisanie, jak się motywować do pracy, jak poszukiwać materiałów, w jaki sposób je archiwizować oraz jakich błędów, często popełnianych, utrudniających pisanie, unikać.

Część czwarta poświęcona jest omówieniu przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz informuje jak zachować się podczas egza­minu magisterskiego. Po lekturze tej części student powinien znać oczekiwania recenzentów oraz komisji egzaminacyjnej.

 

„Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie (wyd. II)” (ISBN: 978-83-7556-988-9)

Autor: Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki

Cena: 45,00 zł

https://cedewu.pl/Praca-dyplomowa-i-doktorska-Zdobycie-promotora-pisanie-na-komputerze-opracowanie-redakcyjne-prezentowanie-publikowanie-wyd-p1847

 

Poradnik ma pomóc osobom, które w większym lub mniejszym stopniu są zaniepokojone (a może i wystraszone?) czekającym je zadaniem, a przy okazji także i nauczycielom akademickim, którzy – wyręczeni przez tę książkę – będą mieli więcej czasu na pracę naukową. Autorzy opisali – w przystępny sposób i zarazem w zabawnej formie – następujące zagadnienia:

 • jak zdobyć promotora i jak zachowywać się w stosunku do niego,
 • jak rozstrzygnąć dziesiątki kwestii związanych z pisaniem i redagowaniem pracy,
 • jakie błędy językowe studenci popełniają najczęściej,
 • jak zorganizować zbieranie i przetwarzanie materiałów,
 • jak przygotować się do obrony pracy i jak zachować się w trakcie obrony,
 • jak opublikować obronioną pracę?

Książka napisana jest z polotem, który jak można sądzić, może odbić się pozytywnie w pisaniu prac przez studentów, którzy się z nią zapoznają. Świetny, komunikatywny język, a zarazem precyzyjny, co jest cechą wyróżniającą recenzowaną pracę, na tle innych tego rodzaju poradników, jakie ukazały się w Polsce…
/Władysław Misiak, profesor UW/

Książka została napisana jakby na zamówienie kręgu studentów finalizujących swoje studia. Autorzy wyraźnie są biegli w materii, o której traktują. Daje się odczuć, iż znają od podszewki rzeczywistość akademicką, iż nie z jednego – akademickiego – pieca jedli. Widać zarazem, że lubią i rozumieją młodych ludzi, ich niepokoje, źródła stresu, frustracji… Wiedzą jak im pomóc.
/Andrzej Dura, profesor AGH/

 

Wydawnictwo CeDeWu

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/

 Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!

Źródło: wyd. CeDeWu