Wtorek, 7 lutego 2023

Jeszcze tylko do 15 lutego można zgłaszać książki do 9. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wydawców, instytucje, a także autorki i autorów.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach – za całokształt twórczości (Nagroda im. Adama Mickiewicza) i za znaczący dorobek twórczyń i twórców, którzy nie ukończyli 35 roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Fundatorami nagrody są: Miasta Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Laureaci Poznańskiej Nagrody Literackiej otrzymują gratyfikację pieniężną w wysokości 60 000 zł (nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (stypendium im. Stanisława Barańczaka).

–  Poznańska Nagroda Literacka jest z nami już od blisko dekady – mówi rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska i dodaje: –  Wszystkie autorki i wszystkich autorów, zarówno tych młodych, jak i tych z bogatym dorobkiem literackim, zapraszam do wysyłania swego dorobku poetyckiego, prozatorskiego, dramatopisarskiego, przekładowego, eseistycznego czy reportażowego. Członkowie kapituły z niecierpliwością czekają, aby się z nim zapoznać i wyłonić tegorocznych laureatów!

– Poznańska Nagroda Literacka od początku wskazywała, że współdziałanie, synergia, współpraca miasta z uniwersytetem to najlepsza z możliwych dróg dla literatury czy kultury w ogóle – mówi prof. Marcin Jaworski, przewodniczący kapituły. – Zależy nam na oświetlaniu ważnych zjawisk w literaturze. W świecie, w którym nagrody zastępują często namysł krytyczny, to nie koniunkturalność, sezonowe mody czy swoisty pragmatyzm, ale podążanie własną ścieżką jest istotne. W 2023 roku otrzymujemy sporo zgłoszeń, także od wydawców, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursie. To nas cieszy i inspiruje – dodaje.

W 2023 roku laureatów nagrody wybierze jury w składzie: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski (przewodniczący Kapituły), Magdalena Kicińska, Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański, Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz PNL).

W ubiegłych latach laureatami PNL zostali: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobędzka, Jan Gondowicz i Stanisław Rosiek. Z kolei wśród wyróżnionych stypendium im. Barańczaka znaleźli się: Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowitz, Igor Jarek i Urszula Honek.

Szczegóły konkursu znajdują się na  www.poznanskanagrodaliteracka.pl

Organizatorzy: Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja UAM, Centrum Kultury ZAMEK.

Podaj dalej
Autor: ET
Źródło: UAM