Czwartek, 16 stycznia 2020

Do 31 stycznia 2020 roku można nadsyłać książki do edycji 2020 Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.
Zgłaszać można pierwsze polskie wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku. Książki mogą zgłaszać wydawcy i członkowie jury. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Zgodnie z regulaminem każdy wydawca ma prawo zgłosić 4 tytuły autorów polskich lub zagranicznych. Elementem zgłoszenia jest także formularz, który należy załączyć do każdego tytułu.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń dostępne są na stronie dedykowanej Nagrodzie.