Piątek, 14 czerwca 2024
Termin do 24 czerwca

Biblioteka Raczyńskich i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera ponownie organizują Konkurs im. Arkadego Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematykę podróżniczą i krajoznawczą, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzację wiedzy o świecie.

Kapituła konkursu oceniając publikacje, bierze pod uwagę ich stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską.

Fundatorem nagrody pieniężnej jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a statuetki Bursztynowego Motyla – zaprojektowanej i wykonanej w firmie Ania Kruk – Urząd Miasta Puszczykowa.

Konkurs obejmuje książki wydane w 2023 roku.

W skład kapituły wchodzą przedstawiciele współpracujących podmiotów oraz przedstawiciele poznańskiego środowiska kultury i nauki, wydawcy, dziennikarze i bibliotekarze.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Biblioteki Raczyńskich: plac Wolności 19, 61-739 Poznań (z dopiskiem „Konkurs im. A. Fiedlera o nagrodę Bursztynowego Motyla”), formularz zgłoszeniowy można przesłać także na adres e-mailowy (sekretariat@bracz.edu.pl) w terminie do 24 czerwca. Decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin
formularz zgłoszeniowy pdf
formularz zgłoszeniowy wersja do edycji

Podaj dalej
Autor: ET