środa, 12 stycznia 2022

Wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zaprasza do składania zgłoszeń do tegorocznej edycji NWK.

W tym roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.

Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie siedmiu egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora. Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2021 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski. Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.

Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 25 stycznia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2022. Na adres e-mailowy ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl należy wysłać informację na temat zgłaszanych tytułów (wydawca, autor i tytuł książki).

Spośród nadesłanych książek jurorzy nominują do NWK siedem powieści i prześlą swoje nominacje do organizatora do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Nominacje zostaną ogłoszone do 5 maja.

Nagroda Wielkiego Kalibru, ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka, dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej opublikowanej przez polskiego autora w języku wynosi 25 tys. zł.

Zostanie ona wręczona w czasie uroczystej gali 28 maja we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2022.

Autor: W
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort