środa, 25 maja 2022

Trwa nabór do kolejnej edycji Nagród im. Norwida dla artystów tworzących na Mazowszu.

Nagroda przyznawana jest w kategoriach: Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr (za dzieło lub kreację powstałe w roku 2021) oraz w kategorii „Dzieło Życia” – za całokształt twórczości.

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń dostępne są na stronie nagrody.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja.

Podaj dalej
Autor: W
Źródło: IK