środa, 4 maja 2022
Właściciel Wydawnictwa Książkowego IBiS i redaktor naczelny pisma „Poezja dzisiaj”

Aleksander Nawrocki, poeta, pisarz, wydawca i tłumacz zmarł 1 maja 2022. Odszedł w wieku 82 lat.

Debiutował wierszami u Stanisława Grochowiaka w miesięczniku „Kultura”. W 1966 roku wydał zbiór wierszy “Rdzawe owoce”, dobrze przyjęty przez krytykę. Jest autorem 26 książek, w tym 18 tomów wierszy, 20 tomów wyborów wierszy oraz prozy wydanych za granicą, 2 tomów opowiadań, powieści “Cień jego anioła”, książki popularnonaukowej o szamanizmie syberyjskim, książki reportażowej “Jak zamordowano Imre Nagya” (powstanie węgierskie 1956r.) i razem z żoną Barbarą zbioru reportaży o Syberii “Jakucja i ja”. Tłumaczył z literatur: rosyjskiej, bułgarskiej, rumuńskiej, ukraińskiej, serbskiej, węgierskiej, fińskiej, angielskiej, francuskiej. Uczestnik wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali literackich: Struga (Macedonia), Warna (Bułgaria), Belgrad, Izmir (Turcja), Kair, Tver (Rosja), Kijów, Ryga, Wilno, Bonn, Londyn.

Był właścicielem Wydawnictwa Książkowego IBiS i redaktorem naczelnym pisma „Poezja dzisiaj” organizatorem Światowych Dni Poezji UNESCO, współorganizatorem Warszawskiej Jesieni Poezji.

Członek Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKSu i Słowiańskiej Akademii Literatury z siedzibą w Warnie. Organizator Festiwali Poezji Słowiańskiej i Światowych Dni Poezji UNESCO.

Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany wysokimi odznaczeniami przez czterech prezydentów: R.P., Republiki Czeskiej, Węgierskiej i Republiki Jakuckiej.

Msza święta za śp. Aleksandra Nawrockiego odprawiona zostanie 9 maja o godz. 12.30 w kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki 18 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach do grobu rodzinnego.

Autor: W