Piątek, 31 marca 2023

Nie żyje profesor Paweł Śpiewak, socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny UW, publicysta i były dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Urodził się w 1951 roku w Warszawie. Był synem poetki Anny Kamieńskiej i tłumacza Jana Śpiewaka.

Był absolwentem wydziału socjologii UW. Podczas wydarzeń sierpniowych 1980 roku Paweł Śpiewak był jednym z sygnatariuszy apelu 64 naukowców, literatów i publicystów o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami. W tym samym roku wstąpił do NSZZ “Solidarność”.

Był nauczycielem akademickim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, pracował w Instytucie Studiów Wschodnich.

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku uzyskał mandat poselski, startował jako bezpartyjny z listy PO. W następnych wyborach, w 2007 roku, już nie kandydował.

W latach 2011-2020 pełnił funkcje dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, wchodził w skład Kolegium Społecznego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Był laureatem nagrody im. ks. Józefa Tischnera za całokształt twórczości w kategorii pisarstwo religijne lub filozoficzne.

Zajmował się głównie socjologią polityki, historią myśli i filozofii społecznej oraz politycznej, współpracował z wieloma periodykami, m.in. z “Tygodnikiem Powszechnym”, “Kulturą Liberalną”, publikował m.in. w “Rzeczpospolitej” i “Gazecie Wyborczej”.

W 2005 roku za publikację “Midrasze. Księga nad Księgami” był nominowany do Nagrody Literackiej Nike.

 

Autor: ET, Fot. Autorzy Książek w Obiektywie