środa, 25 października 2017
Wieloletnia redaktor naczelna w PIW

W czwartek 19 października zmarła Zofia Bartoszewska, wdowa po Władysławie Bartoszewskim. Urodziła się w 1927 roku w Warszawie.

Była harcerką Szarych Szeregów, uczestniczką Powstania Warszawskiego. Ukończyła studia polonistyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przez wiele lat pracowała w Państwowym Instytucie Wydawniczym jako redaktor naczelna Redakcji Literatury Polskiej. Była też działaczką demokratycznej opozycji w czasach PRL. Podczas stanu wojennego, w 1982 roku została zwolniona ze stanowiska zastępcy redaktora naczelnego PIW. Podjęła wówczas współpracę z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Była współredaktorką licznych publikacji męża.

Wraz z mężem była darczyńcą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 2003 roku Władysław Bartoszewski przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich swoje prywatne zbiory druków i archiwaliów związanych z najnowszą historią Polski, m.in. książki i czasopisma konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjęcia z okresu okupacji, w tym dokumenty z lat 1939–1940 nieodnotowanych i nie publikowanych w żadnych specjalistycznych bibliografiach. W zbiorach znalazły się również nagrody, medale i dyplomy związane z działalnością prof. Bartoszewskiego. Przekazane dary zostały zgromadzone w specjalnym pokoju zwanym Gabinetem Władysława i Zofii Bartoszewskich.

 

Autor: (fran)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort