Czwartek, 28 grudnia 2023
Komunikat Rady Polskiej Izby Książki

Po wielu latach pracy na rzecz Polskiej Izby Książki (4.11.2011–31.12.2023) żegnamy dyrektor generalną, dr. Grażynę Szarszewską-Kühl. Dziękujemy jej za profesjonalne prowadzenie biura Izby, za inspirowanie i wdrażanie projektów ważnych dla rozwoju rynku książki i za budowanie dialogu pomiędzy sektorami oraz organizacjami środowiska książki.

Jak powiedziała Bibliotece Analiz 14 grudnia, wiele celów postawionych przed Izbą w czasie jej zarządzania udało się w dużej mierze osiągnąć. Dziś dodaje na pożegnanie: „Nie było łatwo i nie będzie lekko, bo branża stoi przed ogromnymi wyzwaniami współczesnego świata, co wymaga konsolidacji i społecznego zaangażowania wszystkich ludzi książki i podmiotów działających na rynku”.

Funkcję nowej dyrektor generalnej Rada Izby powierzyła Ewelinie Szyszkowskiej, osobie związanej z branżą od 1997 roku.

Ewelina Szyszkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła polonistykę oraz stosowane nauki społeczne ze specjalizacją ekspertyza społeczna; była  też słuchaczką pierwszej edycji Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu. Pracowała w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, a następnie była wydawcą, szefową redakcji oraz dyrektorem wydawniczym w wydawnictwach grupy PWN. Prowadziła wykłady dotyczące rynku wydawniczego w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej oraz w Studium Kreatywnego Pisania Collegium Civitas. Publikowała artykuły dotyczące rynku książki m.in. w „Notesie Wydawniczym”, „Bibliotece Analiz” i „Krytyce Politycznej”. Z Polską Izbą Książki współpracowała w ramach Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych, a obecnie tworząc koncepcję i wdrażając cykl warsztatów i konferencji „Vivat Książka!” (wspólnie z dr. Sylwią Stano).

“Zależy mi na tym, żeby Polska Izba Książki była miejscem, w którym spotykają się wszyscy uczestnicy rynku książki, wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami, miejscem, z którego realnie wpływają na sytuację rynku książki i wspólnie działają na rzecz czytelnictwa. Zależy mi również, żeby Polska Izba Książki wspierała rozwój młodych profesjonalistów związanych z naszą branżą oraz edukację zawodową” – mówi Ewelina Szyszkowska – nowa dyrektor generalna PIK.

Jesteśmy przekonani, że pod Jej kierownictwem Izba będzie poszerzać zasięg i skuteczność działania.

Sonia Draga
Prezes Polskiej Izby Książki

 

Podaj dalej
Źródło: PIK