Czwartek, 22 sierpnia 2019
Za ochronę praw autorskich trzeba więcej zapłacić

W środę 21 sierpnia  weszły w życie nowe przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie ze zmianami za sprawy o ochronę praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej trzeba będzie więcej zapłacić.

Do tej pory w sprawach o naruszenie praw autorskich płaciło się następujące koszty sądowe: w przypadku pozwu o ochronę niemajątkowych praw autorskich (niezależnie od liczby żądań zawartych w pozwie, np. o zaniechanie naruszania poprzez wycofanie książki z obrotu, o zamieszczenie oświadczenia z przeprosinami) – 600 zł (dotychczasowy art. 26 ust. 1 pkt 4 u.k.s.s.c.), zaś w przypadku pozwu o ochronę majątkowych praw autorskich – 5 proc. wartości dochodzonego roszczenia (dotychczasowy art. 13 ust. 1 u.k.s.s.c.). Analogicznie były uregulowane opłaty sądowe w przypadku spraw o ochronę praw do patentu, znaku towarowego czy wzoru przemysłowego, a także spraw o roszczenia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji (jednorazowa ryczałtowa opłata 600 zł za roszczenia niemajątkowe + 5 proc. dochodzonych kwot roszczeń pieniężnych, np. zadośćuczynień, odszkodowań).

Teraz sytuacja się całkowicie zmienia – pozwy o ochronę praw autorskich wnoszone od środy 21 sierpnia 2019 roku należy opłacać zupełnie inaczej i niestety drożej. I tak zgodnie z nowym art. 26a u.k.s.s.c.:

„Art. 26a. 1. W sprawach o: 1) ochronę praw autorskich i praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej, 2) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji – pobiera się od pozwu opłatę stałą lub stosunkową w kwocie określonej w art. 13–13d od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stałą w kwocie 300 złotych.

2. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:

1) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);

2) zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji, o których mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

3) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501);

4) zobowiązanie naruszającego patent, dodatkowe prawo ochronne lub prawo z rejestracji do udzielenia informacji, o których mowa w art. 2861 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej;

5) zabezpieczenie dowodów, o którym mowa w art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);

6) zobowiązanie naruszającego wyłączne prawo lub innej osoby do udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin”.

Co to oznacza w praktyce? Ile zapłacilibyśmy sądowi wnosząc np. pozew o ochronę praw autorskich zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami? A ile teraz?

Więcej w najbliższym numerze dwutygodnika “Biblioteka Analiz”, który ukaże się 26 sierpnia.

 

Zamów prenumeratę>>>https://rynek-ksiazki.pl/sklep/biblioteka-analiz-prenumerata-roczna/

 

Autor: Joanna Hetman-Krajewska - adwokat, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Patrimonium