środa, 1 lipca 2020
Zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń w otwartej przestrzeni

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego – poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak wyjaśnia resort, w przypadku kin, teatrów, sal koncertowych, klubów muzycznych, hal widowiskowo-sportowych, amfiteatrów i muszli koncertowych, możliwe jest udostępnienie do 50 proc. liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”); obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.

W obiektach sportowych na wolnym powietrzu, w tym na stadionach (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez): obowiązują zasady udostępnienia do 25 proc. liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami; obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia.

W przypadku imprez plenerowych – od 17 lipca – należy zapewnić co najmniej 5 mkw. na osobę; wyznaczyć znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu; wyraźnie oddzielić i oznaczyć teren dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami); uczestnicy muszą zachować 2-metrową odległość pomiędzy uczestnikami i oczywiście obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób.

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Autor: ET
Źródło: MKiDN