Poniedziałek, 29 maja 2000
45. Międzynarodowe Targi Książki 42.000 osŰb odwiedziło zakoŇczone 22 maja 45. MiÍdzynarodowe Targi Ksiąřki. W imprezie wziÍli udział znani pisarze - m.in. Paulo Coelho i William Wharton, odbyło siÍ szereg ciekawych dyskusji i prezentacji nowych tytułŰw. Według oficjalnej statystyki zaprezentowano 45.620 tytułŰw, w tym ok. 4.300 nowoúci. Wystawcy i publicznoúĘ dopisali, gorzej wypadli organizatorzy imprezy. Były to pierwsze targi Ars Polony po przekształceniu firmy z przedsiÍbiorstwa paŇstwowego w prywatną spŰłkÍ. Jeúli organizacja kolejnych imprez ma wyglądaĘ podobnie, to naleřałoby poddaĘ w wątpliwoúĘ sens tej prywatyzacji. Drobne oszczÍdnoúci, widoczne na kařdym kroku, wystawiają firmie nie najlepsze úwiadectwo. Targi powinny na siebie zarabiaĘ, ale kosztŰw nie mořna ograniczaĘ poniřej poziomu, ktŰry grozi kompromitacją. W duřym skrŰcie przedstawiam listÍ "skarg, wnioskŰw i zařaleŇ". Podczas ostatniej konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczÍcie 45. MTK ustawiła siÍ długa kolejka, ktŰra o kilkanaúcie minut opŰüniła rozpoczÍcie spotkania. PowŰd - drobiazgowo odnotowywano kto przyszedł, z jakiej redakcji. KatalogŰw dla wszystkich nie wystarczyło. WejúciŰwki były reglamentowane - nie mořna było, jak w czasach, gdy Ars Polona była przedsiÍbiorstwem paŇstwowym - braĘ kart wstÍpu dla innych piszących o ksiąřkach dziennikarzy z tej samej redakcji. Nie wydrukowano i nie rozesłano dostatecznej liczby zaproszeŇ na uroczystoúĘ otwarcia targŰw w …
Wyświetlono 25% materiału - 196 słów. Całość materiału zawiera 786 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się