Poniedziałek, 18 września 2023

Joanną Papuzińską łączą w Biblioteką m.st. Warszawy głębokie więzi – przez długie lata pełniła funkcję przewodniczącej Rady Naukowej, a w Muzeum Książki Dziecięcej zawsze chętnie służy radą, inspiruje, obdarza serdecznością.

Joanna Papuzińska jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, wykładowcą i pracownikiem naukowym UW, krytykiem literackim, autorką wielu rozpraw dotyczących literatury, czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, inicjatorką i redaktorką naczelną pisma o literaturze dziecięcej „Guliwer” (do roku 2002). Jest też, jak zostało wspomniane, znaną pisarką i poetką. Wydała kilkadziesiąt książek dla młodego czytelnika, współpracuje z wieloma czasopismami, uczestniczy w licznych wydarzeniach promujących wartościową literaturę dla dzieci. Za działalność badawczą i twórczą otrzymała wiele nagród, m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości, Order Uśmiechu, Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

 

Podaj dalej