środa, 30 czerwca 2010
Dyplomy magisterskie księgarzy na UW
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru63
Idea księgarza „oświeconego”, a więc posiadającego znaczny zasób wiedzy teoretycznej z zakresu różnych nauk, kiełkowała od dawna w społeczeństwach, w których kultura czytelnicza stała wysoko i wymagała dobrego przygotowania personelu księgarskiego, szczególnie w rozwijających się księgarniach specjalistycznych. Oczywiście, podstawę zawodu stanowiła zawsze praktyka (terminatorstwo), realizowana przez kilka lat w różnych księgarniach, lecz w miarę rozwoju ruchu wydawniczego i księgarstwa oraz zróżnicowania działalności księgarskiej zwykłe umiejętności handlowe okazały się niewystarczającym źródłem wiedzy. Już w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się w Europie pierwsze szkoły (Niemcy 1853, Czechy 1867, Dania 1897, Szwecja 1905, Hiszpania 1929) i podręczniki księgarskie. W Polsce pierwszy „Podręcznik księgarski” opracowany zbiorowo pod swoją redakcją, wydał własnym nakładem w 1896 roku Teodor Paprocki1. Natomiast pierwsze zawodowe kursy księgarskie prowadził od 1918 roku Związek Księgarzy Polskich. Mimo że obok szeregu innych przedmiotów, wykładano na nich także prawo handlowe, księgoznawstwo i bibliografię, uznano tę formę kształcenia za niedostateczną (do wybuchu wojny kursy te ukończyły 32 osoby). Za prawdziwą szkołę księgarską można uznać natomiast dwuletnie Studium Księgarskie Wolnej Wszechnicy działające w latach 1928-1934. Po drugiej wojnie światowej trzyletnie kursy księgarskie w wymiarze 810 godzin prowadził do 1949 roku Związek Księgarzy Polskich. Przełomem w zawodowym kształceniu księgarzy stały się technika księgarskie powoływane sukcesywnie od 1949 roku (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław). Do 1974 roku powstało w kraju 12 takich szkół, posiadających 60 oddziałów i około 2 tys. słuchaczy2. Niezależnie od rozwoju stacjonarnego szkolnictwa zawodowego, na poziomie średnim w specjalności „technik księgarski”, wśród dzia-łaczy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich funkcjonowała myśl o powołaniu kształcenia księgarskiego na poziomie wyższym. Pierwszą taką próbę uczyniono w 1968 roku, kiedy na podstawie porozumienia Centrali …
Wyświetlono 25% materiału - 264 słów. Całość materiału zawiera 1059 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
Dostęp czasowy
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
Dostęp terminowy
Płatność kartą płatniczą lub przelewem
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail.
Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeżeli jesteś już abonentem Rynku Książki