Poniedziałek, 20 kwietnia 2009
Jubileusz Znaku
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru245
Święcąc jubileusze nie sposób nie zadać sobie pytania, czy zrobiliśmy dobry użytek z czasu, jaki był nam dany. Czas, który uchodzi czy upływa, jest dobrem nieodtwarzalnym: czy udało nam się wykorzystać go tak, by wytworzyć coś trwałego, by przyłożyć rękę do powstania dóbr, które pomogły lub pomagają ludziom zmagać się trudami, biedami, dylematami życia? Które pozwalają lepiej rozumieć świat, poszerzać wyobraźnię tak, by móc nią ogarnąć to, co znajduje się poza wąskim horyzontem naszego własnego doświadczenia? Czy udało się wnieść do świata choć trochę piękna, trochę prawdy, trochę dobra? Wierzę głęboko, że nic w czasie ostatecznie nie ginie, ale wiem także, że nie sposób wszystkiego, co byłoby tego warte, zachować w ludzkiej pamięci. Dlatego, odpowiadając na te pytania, przyglądam się półce z książkami Znaku, poszukując w każdym roku choć jednej, dla której warto było się trudzić. Jednej! Jak można porównywać lata, w których Znakowi nie dane było, nie wolno było wydawać więcej niż osiem czy dziesięć tomów – z obecnym czasem, kiedy nowych ksiąg wychodzi po sto kilkadziesiąt? A jednak! Choćby nie wiedzieć jak to było niesprawiedliwe dla setek, tysięcy pominiętych, spróbuję wskazać każdego roku taki tom, dla którego w moim przekonaniu warto było być wydawcą. • 1959 – „Listy do przyjaciela” Antoniego Gołubiewa, książka, która odnowiła i zakorzeniła duchowo wielu czytelników, odsłaniając przed nimi głęboki sens słów Modlitwy • 1960 – Stanisław Stomma w „Myślach o polityce i kulturze” pokazuje, że myśleć i działać twórczo można nawet w czasie marnym • 1961 – „Panowie Leszczyńscy” Hanny Malewskiej to ludzie innej epoki, a przecież kierujący się namiętnościami, ambicjami, nadziejami tak podobnymi dzisiejszym! • 1962 – biskup Wojtyła z niespotykaną w Kościele – nie tylko polskim – odwagą podejmuje tematy ciała i seksualności w książce, której tytuł wyraża główną myśl: „Miłość i odpowiedzialność” • 1963 – Henryka Elzenberga „Kłopot z istnieniem” to myśli i aforyzmy wyrastające ze swego czasu, a zarazem niebywale wprost celne i uniwersalne • 1964 – „Katolicy i wolność myśli” – Jacques Leclercq pokazuje, jak Kościół i chrześcijaństwo zmagały się z – pozornym, a przecież wciąż żywym – dylematem wolności i prawdy • 1965 przynosi „Dziennik duszy” człowieka pełnego dobroci i łagodności, a zarazem autora soborowej rewolucji w Kościele – Jana XXIII • 1966 – „Ten jest z ojczyzny mojej”: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna zebrali przez kilkuset Żydów spisane relacje o ich dramatycznych losach i pomocy udzielanej im przez Polaków • 1967 – któryż z dzisiejszych polityków potrafiłby postawić takie „Drogowskazy” jak te, które dał nam Dag Hammarskjöld!• w 1968 pokazuje się pierwszy tom monumentalnej serii „Kościół w Polsce” redagowanej przez Jerzego Kłoczowskiego • 1969 – Zygmunt Kubiak w „Wędrówkach po stuleciach” odkrywa wieczne piękno i żywotność klasycznej tradycji • 1970 – pierwszy tom poezji księdza Twardowskiego, „Znaki ufności”, natychmiast znajduje wiernych miłośników • 1971 – ks. Michał Heller po raz pierwszy staje twarzą w twarz „Wobec wszechświata”, wchodząc na drogę, która po latach doprowadzi go do wielkich osiągnięć, sławy i nagrody Templetona • 1972 – „Siedmiopiętrowa” góra, autobiografia Thomasa Merona, to jedna z wielu wydanych w Znaku książek amerykańskiego trapisty, które pomagały i wciąż pomagają ludziom żyć• w 1973 Tadeusz Żychiewicz „Rokiem Mateusza” rozpoczyna swą słynną serię poświęconą Pismu Świętemu • w 1974 Władysław Bartoszewski po wieloletnich zmaganiach Znaku z cenzurą wydaje po raz pierwszy swą monumentalną kronikę okupacji: „1859 dni Warszawy” • 1975 – ksiądz Tischner rozpoznaje trafnie marny stan ducha Polaków i publikuje „Świat ludzkiej nadziei” • 1976 – ankieta „Tygodnika Powszechnego”, „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus”, pokazuje niezwykłą głębię wiary ludzi często nienawykłych do pisania, którym jednak impuls zawarty w pytaniu kazał wziąć pióro do ręki • 1977 późniejszy biskup i wielki kaznodzieja, a dziś kandydat na ołtarze, ks. Jan Pietraszko wydaje kolejny tom rozważań duchowych „Medytacje w drodze” • 1978 – „Biblia, historia, nauka”: ks. Jan Kudasiewicz uczy, jak czytać Biblię, posługując się zarówno najnowszymi zdobyczami krytyki biblijnej jak i najgłębiej duchową lekturą Pisma • nad 1979 rokiem góruje rzecz jasna wydanie „Przemówień i homilii Jana Pawła II” z pierwszej, najbardziej bodaj niezwykłej Jego pielgrzymki do Ojczyzny • 1980 – po latach sporów wydawcy z cenzurą i po trzech dekadach nieobecności Miłosza pojawia się „Gdzie wchodzi słońce i kędy zapada”, a czytelnicy ustawiają się do księgarń w kilometrowych kolejkach • 1981 – znów słychać w Znaku bijący puls czasu: ks. Józef Tischner wydaje „Etykę solidarności”. • 1982 – w katalogu wyraźnie rysuje się powrót do spraw wiecznych, podstawowych, a światłem rozjaśniającym mroki czasu i pesymizm rozumu, na pozór bezradnego wobec siły, świeci „Istnienie i wartość” Władysława Stróżewskiego • w 1983 dostajemy owoc równie szybkiej, co benedyktyńskiej pracy ks. Adama Bonieckiego „Kalendarium życia Karola Wojtyły”: jakże pracowitego i owocnego życia! • 1984 – haust ożywczej, tak bardzo potrzebnej nadziei i siły płynie z zapisu „Przemówień i homilii” ubiegłorocznej pielgrzymki papieskiej • 1985 – w „Kilku myślach, co nie nowe” Jan Błoński rzuca całkiem właśnie nowe światło na skomplikowane związki pomiędzy literaturą, świadomością społeczną, religią • 1986 – poprawione i poszerzone wydanie „Poezji i dramatów” Karola Wojtyły, który przed sześciu laty ujawnił się po raz pierwszy jako poeta i pozwolił wydać swe teksty literackie publikowane wcześniej pod pseudonimami w miesięczniku „Znak” • 1987 – klasyczne i po dzień dzisiejszy budzące namiętne dyskusje dzieło Hanny Arendt „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o …
Wyświetlono 25% materiału - 866 słów. Całość materiału zawiera 3466 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się