Piątek, 10 września 2010
Jak nowe środowisko cyfrowe poprzez Internet, charyzmę i talent jednego człowieka stworzyło globalną sieć marketingową (cz. I)
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru64
Nowa era digitalizacji Jest sprawą niewątpliwą, że digitalizacja i Internet, od czasu zaistnienia Galaktyki Gutenberga, to absolutna przemiana ilościowa i jakościowa całej cywilizacji. Zachodzące w tym nowym cywilizacyjnym paradygmacie zjawiska składowe, wymagają narzędzi i sposobów badawczych adekwatnych do ich specyfiki. Dotychczasowe metody i narzędzia dobrze funkcjonujące w świecie analogowym, nie zawsze mogą być użyteczne w digitalnym środowisku a dynamizm nowych przemian wskazuje, że aby trafnie obserwować i interpretować zjawiska, należy nowo pozyskane narzędzia modyfikować i rozwijać. Niezależnie jednak od globalizującego na skalę światową zjawiska, jakim są Internet, komputer i całostka zdigitalizowana, jedynie nadzwyczajnie uposażony umysł ludzki jest w stanie te zjawiska zmodyfikować i wykorzystać dla powstania nowych globalnych wartości. Społeczeństwem rządzą media a najistotniejszym paradygmatem staje się interaktywność, o ile obie strony dialogu do tego dążą. Na najwyższym poziomie stratyfikacji społecznej rozsiadła się nowa elita władzy i porządku – netokracja. Rola jednostki w rozwoju zjawisk sieciowychNaturalna selekcja „człowieka wybranego” predestynowanego do zjawisk wyjątkowych nowego cyfrowego świata jest tak nieprawdopodobnie wysublimowana, a wymagania tak nadzwyczajne wysokie, że czasami trudno jest uwierzyć w ich istnienie. Wystarczy wspomnieć, że elitarna firma D.E. Show & Co. zatrudniała jednego kandydata z każdych stu matematyków, informatyków, analityków i maklerów (uprzednio już selekcjonowanych), którzy ubiegali się o pracę w firmie. Umiejętności niezbędne dla powstania nowych imperiów internetowych – Google, Amazon, YouTube, Microsoft – jeszcze wiek temu nie dałyby ich założycielom – Bill Gates, Jeff Bezos, Chad Hurley, Steven Chenem, Jaw Karim, Larry Page czy Siergiej Brin – żadnych szans na zrobienie kariery, a przynajmniej na taką skalę jak współcześnie. Jeżeli moglibyśmy się pokusić o zwięzłą, psychologiczną charakterystykę człowieka sukcesu ery digitalnej, to można by było to zobrazować słowami samego Jeffa Bezosa: „David Show jest bardzo sprytnym facetem. Jest jednym z niewielu ludzi, jakich znam, którzy mają w pełni rozwiniętą lewą półkulę i w pełni rozwiniętą prawą półkulę mózgu”. Śledząc poszczególne etapy rozwoju i kariery bajecznie bogatej netokracji (termin A. Barda na oznaczenie nowej arystokracji społecznej), nie sposób oprzeć się refleksji, że jej przedstawiciele cechują się podobnymi rysami charakteru i wszyscy bez wyjątku są reprezentantami inteligencji technicznej, łączącymi w jedność: matematykę, logikę jako naukę i jako działanie, informatykę, cybernetykę a to wszystko poparte genialną intuicją. Dodatkową cechą jest niebywała wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do raz postawionego sobie celu. Synchronizacja i symetria zjawisk Należy przy okazji zaznaczyć, że zagadnienie talentu i potencji jednostki to jedna sprawa, a możliwości realizacji wizjonerskich przemyśleń – druga. Oznacza to, że dla urzeczywistnienia ich realizacji powinno zaistnieć synchronicznie i symetrycznie niezwykle wiele czynników współtworzących projekt wizjonerski. Innymi słowy wszystkie wynalazki i rozwiązania, jakie zaistniały w przestrzeni społecznej i poprzedziły dokonania Bezosa, uczyniły je możliwym do wykonania. Wynalazek druku nie mógłby być urzeczywistniony, gdyby fizycznie książka nie uległa przemianie z rotulusa w kodeks, zaś Internet nigdy by nie rozwinął się w światową sieć, gdyby digitalizacja nie przygotowała dla niego przedpola. Zaprezentowanie w skrótowej formie Amazon.com – zjawiska tak złożonego (warstwa ideowa, techniczna, koncepcyjna, pola realizacji) i rozległego merytorycznie (programy, marketing, książka) – nie jest proste. Zwłaszcza, że kwestia samego portalu – szczególnie interfejsu użytkownika ze wszystkimi niuansami jego funkcjonowania, pomimo wysiłków jego twórców, zmierzających do jego maksymalnego uproszczenia – warta jest osobnych rozważań. Zmieniająca się funkcja Internetu, dla którego przełomowym okresem był wrzesień 1993 roku – marzec 1994 roku, w którym to wyewoluował on z narzędzia komunikowania się i książki adresowej do języka cyfrowego multimediów i cyberprzestrzeni, umożliwiła wykorzystanie go w stopniu dotąd nieznanym. Sieciowe protokoły Kahna – Cerefa TCP/IP rozwinęły komunikację poprzez Internet. I dopiero wtedy pomysł utworzenia megaksięgarni internetowej dojrzał do swej realizacji. Takiego właśnie momentu oczekiwał Jeff Bezos i zdawał sobie sprawę, że musi działać szybko i zdecydowanie. Tę lukę mógł w każdej chwili wypełnić ktoś inny i Jeff dobrze o tym wiedział: „Poczucie pośpiechu staje się twoim największym atutem”. Oprogramowanie Robert Spector słusznie zauważył, że ujmując globalnie zjawisko Amazon.com, musimy stwierdzić, że firma ta dysponuje jednym z najbardziej skomplikowanych programów na świecie. Trudno zresztą mówić o jednym programie, jest to bowiem zestaw wielu programów (większość napisana przez trójkę – Bezos, Kaphan, Bershad, przy czym dominującą rolę odegrał urodzony programista Shel Kaphan, tworząc zazębiającą się architekturę rozwiązań szczegółowych). Przykładem takiego …
Wyświetlono 25% materiału - 679 słów. Całość materiału zawiera 2716 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się