Wtorek, 7 maja 2019
3,5 MLD DOLARÓW ZYSKU
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 496 (7/2019)

W I kwartale 2019 roku przychody koncernu Amazon wzrosły o 17 proc., a zysk spółki przekroczył kwotę 3,5 mld dolarów. Za rosnące wyniki odpowiadał przede wszystkim rynek w Ameryce Północnej, duże znaczenie miały także wzrosty związane z chmurową platformą AWS.

W I kwartale 2019 roku przychody Amazona osiągnęły kwotę 59,7 mld dol.

Skala wzrostów po stronie przychodów nieco rozczarowała rynek, była bowiem najniższa w ciągu ostatnich czerech lat. Większość przychodów spółki pochodziła z rynku w Ameryce Północnej (ponad 35,8 mld dol.). Na rynkach międzynarodowych przychody osiągnęły poziom 16,1 mld dol. – o 9 proc. więcej w skali roku. O 13 proc. wzrosły także przychody z usługi chmurowej AWS, osiągając kwotę przekraczającą 7,6 mld dol. W raportowanym okresie zysk netto Amazona osiągnął ponad 3,5 mld dol., podczas gdy rok wcześniej po stronie kwartalnych zysków zanotowano z górą 1,6 mld dol. Amazon prognozuje, że w II kwartale br. przychody koncernu wyniosą pomiędzy 59,5 a 63,5 mld dol. i będę wyższe rok do roku o 13-20 proc. W tym samym okresie przewidywany zysk operacyjny spółki ma wahać się od 2,6 do 3,6 mld dol.

Autor: (et)
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort