Poniedziałek, 4 kwietnia 2011
Prosto z wokandy
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru297


 25 marca 2011 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zakończyła się ugodą sprawa, którą Barbara L. wytoczyła Piotrowi W., właścicielowi Oficyny Wydawniczej „Vocatio”, o zapłatę części wynagrodzenia z tytułu łączącej strony umowy.

Strony w marcu 2006 roku zawarły umowę wydawniczą, której przedmiotem było wykonanie składu książki „Angielsko-polska Biblia dla dzieci” wraz z materiałem ilustracyjnym. Następnie na mocy zawartej w październiku 2008 roku pomiędzy stronami umowy o dzieło powódka, czyli Barbara L. przyjęła do wykonania autorskie opracowanie graficzne książki „Biblia dla dzieci”, a pozwany zobowiązał się do wypłacenia wykonawcy honorarium w wysokości ponad 8000 zł brutto.

Pełna wersja tekstu w formie elektronicznej dostępna bedzie dla zarejestrowanych klientów w chwili pojawienia sie kolejnego numeru

Autor: Paweł Waszczyk
Współpraca JZ