Poniedziałek, 14 czerwca 2010
Sprawozdanie za 2009 rok
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru276
Od początku czerwca na stronie internetowej Biblioteki Narodowej dostępne jest sprawozdanie podsumowujące działalność tej instytucji w 2009 roku (http://www.bn.org.pl/download/document/1275916984.pdf). Poniżej prezentujemy najważniejsze, z punktu widzenia branży wydawniczej, obszary aktywności BN w ubiegłym roku. Blisko dwustustronicowy raport podzielono na kilka rozdziałów odpowiadających poszczególnym obszarom działalności narodowej książnicy, jak: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, wykorzystanie nowoczesnych technologii procesów bibliotecznych, funkcjonowanie bibliotek cyfrowych, ochrona i konserwacja zbiorów, działalność naukowa i wydawnicza, współpraca międzynarodowa, czy wreszcie struktura organizacyjna książnicy. Na koniec roku w BN zatrudnionych było ogółem 985 osób, w tym 566 bibliotekarzy i pracowników naukowych. Gromadzenie zbiorówNajważniejsze cele narodowej książnicy to gromadzenie, przechowywanie, archiwizowanie i udostępnianie dorobku umysłowego naszego kraju. Według danych z raportu, na koniec 2009 roku zbiory Biblioteki Narodowej liczyły 7 538 190 woluminów (jednostek), wraz z dubletami było to 8 902 051 woluminów. W omawianym okresie najważniejszym źródłem pozyskiwania zbiorów był egzemplarz obowiązkowy (EO). Wpływy z tego tytułu wyniosły 155,06 tys. jednostek. Z darów pochodziło 13,09 tys. woluminów, w drodze wymiany pozyskano 5997, a dzięki zakupom kolejne 4415 jednostek. Łącznie daje to 178,57 tys. woluminów. Udział EO w stosunku do całości wpływów materiałów bibliotecznych wynosił 86,83 proc. Jednocześnie autorzy tego opracowania podkreślają, że według ich szacunków do BN w dalszym ciągu nie trafia blisko 10 proc. wydawanych w Polsce publikacji zwartych i ciągłych. Szacunki BN dotyczą także wartości publikacji przekazywanych w ramach EO. Według nich w 2009 roku wyniosła ona 5,998 mln zł, w tym: na EO druków zwartych przypadło 3,386 mln zł, EO druków ciągłych – 2,111 mln zł i EO dokumentów dźwiękowych i audiowizualnych – 500,76 tys. zł. Opracowanie zbiorówWszystkie dokumenty biblioteczne, które na przestrzeni roku trafiają do BN, podlegają bieżącej rejestracji w katalogu komputerowym w ramach systemu bibliotecznego INNOPAC/MILLENIUM. Katalog dostępny jest dla czytelników zarówno w siedzibie BN, jak również w internecie. Przypomnijmy, że tradycyjny katalog kartkowy obejmuje tylko opisy książek wydanych w latach 1801-1999. Inne bazy danych prowadzone są w systemie MAK. W 2009 roku baza danych INNOPAC/MILLENIUM powiększyła się o 499,96 tys. rekordów i według danych na 31 grudnia liczyła łącznie 5,166 mln rekordów. Funkcje centralneBN jest odpowiedzialna za prowadzenie Krajowego Biura ISBN, Narodowego Ośrodka ISNN oraz Krajowego Biura ISMN (druki muzyczne). W 2009 roku wydawcom książek przydzielono 2528 pul numerów ISBN (2277 w 2008), w tym 1910 nowych (1705 w 2008) i 618 kontynuacji (572 w 2008). Jak dowiadujemy się ze sprawozdania książnicy, stan bazy polskich wydawców na koniec roku wynosił 30 342 rekordy (27 424 w 2008). Od lipca numery ISBN wysyłane są do Międzynarodowej Agencji ISBN w Londynie drogą elektroniczną. W tym samym okresie Narodowy …
Wyświetlono 25% materiału - 423 słów. Całość materiału zawiera 1692 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się