Poniedziałek, 28 października 2013
Przegląd wybranych organizacji
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru366
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi kilku międzynarodowych organizacji zrzeszających przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego. Organizacjami omówionymi poniżej nieco szerzej są Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (International Federation of Library Associations and Institutions, w skrócie IFLA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship, IASL) oraz Biblioteka Europejska (The European Library, TEL). Pokrótce przedstawione zostaną ponadto: Konferencja Europejskich Bibliotek Narodowych (Conference of European National Librarians, CENL), Liga Europejskich Bibliotek Naukowych (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche, LIBER) i Europejskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych (Consortium of European Research Libraries, CERL). IFLA Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich jest organizacją pozarządową typu non profit. Jest ona jednym z najważniejszych ciał reprezentujących interesy sektora bibliotecznego i informacyjnego oraz użytkowników jego usług. Jej głównymi celami są promowanie wysokich standardów usług bibliotecznych i informacyjnych oraz propagowanie świadomości znaczenia wysokiej jakości tych usług. IFLA dąży do ich realizacji, kierując się wartościami takimi jak: wspieranie zasad swobody dostępu do informacji, idei i wytworów ludzkiej wyobraźni oraz wolności słowa, wyrażonych w artykule 19. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; wiara, że ludzie, społeczności i organizacje potrzebują powszechnego i równego dostępu do informacji, idei i wytworów ludzkiej wyobraźni dla swojego społecznego, edukacyjnego, kulturalnego, demokratycznego i gospodarczego dobrostanu; przekonanie, że dostarczanie wysokiej jakości usług bibliotecznych i informacyjnych pomaga ten dostęp zapewnić. Członkami IFLA mogą być przede wszystkim stowarzyszenia usługodawców bądź pracowników sektora bibliotecznego i informacyjnego, instytutów edukacyjnych i naukowych działających w tym sektorze, indywidualne biblioteki oraz wszelkiego rodzaju organizacje działające na polu usług bibliotecznych i informacyjnych, w tym także organizacje międzynarodowe. Członkostwo w IFLA dostępne jest ponadto dla osób fizycznych. W strukturze IFLA znajduje się pięć pionów tematycznych, którymi są: rodzaje bibliotek, zbiory biblioteczne, usługi bibliotekarskie, wsparcie zawodu oraz regiony. Każdemu z pionów przypisany jest jasno wytyczony główny obszar działalności – przykładowo, w ramach pionu wsparcia zawodu działa komisja ds. prawa autorskiego i innych kwestii prawnych. W obrębie każdego pionu funkcjonuje od kilku do kilkunastu sekcji oraz grup szczególnego interesu. We współpracy z De Gruyter Publishers IFLA co roku wydaje kilka publikacji w ramach własnych serii wydawniczych IFLA Publications Series oraz IFLA Series on Bibliographic Control. Pierwsza z tych serii służy w głównej mierze przedstawianiu celów, które wytyczają sobie biblioteki i centra informacyjne, ochronie ich interesów oraz poszukiwaniu rozwiązań globalnych problemów współczesnej praktyki bibliotekarskiej i informacyjnej; druga natomiast poświęcona jest aktualnym tendencjom w bibliografii. Bieżąca działalność IFLA jest omawiana w kwartalniku IFLA Journal – jego tematyka obejmuje m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza, swobodą dostępu do informacji i jej wymianą, świadczeniem usług na rzecz osób z dysfunkcją wzroku czy uregulowaniami na styku bibliotek i prawa własności intelektualnej. Bieżące numery tego czasopisma dostępne są online na stronach IFLA. Aktualne działania IFLA koncentrują się na czterech celach określonych w planie strategicznym federacji na lata 2010–2015. Te cele to: zwiększanie uprawnień bibliotek w zakresie równego dostępu do informacji dla użytkowników, wzmacnianie zdolności strategicznej IFLA i jej członków, podnoszenie profilu i pozycji zawodu bibliotekarza oraz reprezentowanie interesów członków IFLA i użytkowników bibliotek na całym świecie. IFLA istnieje od blisko 90 lat. Powstała w roku 1927 w reakcji na apel Gabriela Henriota, ówczesnego prezydenta Association des bibliothecaires français (Stowarzyszenia Bibliotekarzy Francuskich), wygłoszony rok wcześniej, podczas odbywającego się w Pradze Międzynarodowego Kongresu Bibliotekarzy i Bibliofilów. Henriot, uważany dziś za ojca duchowego IFLA, miał wówczas nawoływać do założenia międzynarodowego komitetu, który reprezentowałby wszystkie biblioteki narodowe. Idea ta nie musiała długo czekać na realizację. Do formalnego zawiązania IFLA doszło 30 września 1927 roku w Edynburgu przy okazji obchodów 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotek Zjednoczonego Królestwa, gdy przedstawiciele organizacji bibliotekarskich z 15 krajów podpisali uchwałę założycielską oraz wybrali Isaka Collijna, dyrektora Królewskiej Biblioteki w Sztokholmie, na pierwszego prezydenta federacji. Dwa lata później w Rzymie oficjalnie przyjęto statut IFLA. Gdy w 2002 roku federacja świętowała swoje 75-lecie, liczyła około 1700 członków z ponad 150 krajów. W ostatnich latach można zaobserwować niewielki spadek liczby członków: na koniec roku 2011 IFLA liczyła 1416 członków, w tym m.in. 17 stowarzyszeń międzynarodowych, 117 stowarzyszeń krajowych i 974 instytucje – tym trzem rodzajom podmiotów przysługuje prawo głosu, przy czym największą wagę mają głosy stowarzyszeń krajowych. W przypadku tych ostatnich siła głosu skorelowana jest z wielkością organizacji (mierzoną w wydatkach na własne funkcjonowanie), która jest też powiązana z wysokością składki członkowskiej: najmniejsze organizacje w roku 2011 uiszczały składkę w wysokości 229 euro, a te największe – 22 678 euro. Główna siedziba IFLA mieści się w Bibliotece Królewskiej w Hadze, czyli bibliotece narodowej Niderlandów. Federacja posiada ponadto trzy biura regionalne: w Pretorii, Singapurze i Meksyku, oraz cztery centra językowe: w Dakarze, Aleksandrii, Moskwie i Pekinie. Zgromadzenie Ogólne IFLA, podczas którego zapadają kluczowe decyzje dotyczące federacji oraz jej działań, odbywa się co roku w innym miejscu i towarzyszy organizowanemu przez nią Światowemu Kongresowi Bibliotek i Informacji. Tegoroczna, 79. edycja tego wydarzenia odbyła się w sierpniu w Singapurze. IASL Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego zrzesza zarówno bibliotekarzy szkolnych, jak i innych bibliotekarzy, nauczycieli, …
Wyświetlono 25% materiału - 798 słów. Całość materiału zawiera 3193 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się