Poniedziałek, 28 października 2013
Biblioteka Narodowa w roku jubileuszowym
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru366
Biblioteka Narodowa jest jedną z najstarszych instytucji kultury w Polsce. Powstała w Warszawie w 1747 roku jako Biblioteka Rzeczypospolitej z inicjatywy i funduszy Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich, biskupów kijowskiego i krakowskiego. Zatem przed powstaniem Bibliotheque nationale w Paryżu i British Museum w Londynie. W 1780 roku sejm przyznał jej prawo egzemplarza obowiązkowego publikacji z terenu Polski. Była jedną z największych bibliotek oświeconej Europy. Niestety w wyniku zaborów została zamknięta i wywieziona do Sankt Petersburga, gdzie stała się kolekcją założycielską innej biblioteki narodowej, rosyjskiej, wówczas pod nazwą carskiej. Do Rosji wywieziono 394 150 woluminów, w tym około 11 000 rękopisów i ponad 24 500 rycin. Do dziś w Bibliotece Narodowej Rosji podkreśla się, że ta wspaniała biblioteka dała początek rozbudowanym później znacznie zbiorom carskim, mimo że większość zbiorów została rewindykowana w II Rzeczypospolitej w wyniku traktatu ryskiego. BN ponownie powołana została przed 85 laty przez Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP. Zadanie podstawowe BN nie zmienia się od dziesięcioleci. Jest zobowiązana do gromadzenia wszystkich publikacji wydanych w Polsce i tych wydanych przez Polaków za granicą. Do BN są przekazywane dwa egzemplarze wszystkich nowych publikacji: książek i czasopism, nut, atlasów, map, globusów oraz druków ulotnych, ale także płyt z muzyką i filmami. Rocznie do zbiorów Narodowej Książnicy wpływa prawie 200 000 różnego typu publikacji, z czego większość stanowią egzemplarze obowiązkowe. Pozostałą część Biblioteka kupuje w Polsce lub za granicą, otrzymuje jako dary lub pozyskuje poprzez wymianę z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi. Obecnie zbiory BN liczą ok. 9,5 mln jednostek. Biblioteka spełnia także wiele innych ważnych dla polskiej kultury zadań. Jest narodową centralą bibliograficzną, odpowiedzialną za rejestrację wszystkich publikacji ukazujących się w Polsce. Od 2012 roku wszystkie wpływające książki, płyty, mapy, nuty polskie katalogowane są nie później niż 24 godziny od wpływu do BN, co umożliwia bibliotekom w Polsce kopiowanie opisu bez konieczności samodzielnego katalogowania. BN jest również największą biblioteką naukową o profilu humanistycznym. Dzięki niespotykanym w historii BN zakupom światowej literatury naukowej w 2012 roku i baz danych, co było możliwe po przekazaniu specjalnej dotacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowa Książnica należy do najlepiej zaopatrzonych w Polsce bibliotek naukowych. Jest także cenionym w kraju i za granicą ośrodkiem ochrony i konserwacji zbiorów, który rozwinął się po drugiej wojnie światowej. Spełnia wreszcie rolę placówki naukowej prowadzącej działalność naukową, dokumentacyjną i metodyczną w dziedzinie bibliografii, bibliotekoznawstwa oraz czytelnictwa, a także zagadnień pokrewnych związanych ze społecznym obiegiem książki. Co dwa lata publikuje wyniki badań stanu czytelnictwa Polaków, a co roku raport o stanie bibliotek i o rynku wydawniczym. BN pomaga bardzo intensywnie bibliotekom polonijnym przy katalogowaniu zbiorów i ich konserwacji. Szczególnie silne więzy łączą ją z historycznymi placówkami, takimi jak Biblioteka Polska w Paryżu. Prowadzi również kursy i szkolenia dla bibliotekarzy w Polsce – od kilku lat liczba uczestników sięga niemal tysiąca osób. Biblioteka jest skarbcem Rzeczypospolitej. Z pożogi wojennej ocalały wywiezione do Kanady najcenniejsze cymelia, a wśród nich najstarsze dziś w zbiorach Biblioteki Narodowej przekazy rękopiśmienne języka polskiego: Kazania świętokrzyskie z połowy XIV wieku i Psałterz floriański sporządzony pod koniec XIV wieku dla św. królowej Jadwigi. Wśród rękopisów polskich znajdują się pomniki średniowiecznej historiografii: Rocznik dawny z XII wieku, rękopis Kroniki Galla Anonima z XIV wieku, a także kroniki Wincentego Kadłubka i Janka z Czarnkowa. Dziełem skryptoriów polskich są m.in.: Rozmyślanie przemyskie (XV wiek) oraz zdobione przez Stanisława Samostrzelnika Mszał Erazma Ciołka (początek XVI wieku) i …
Wyświetlono 25% materiału - 555 słów. Całość materiału zawiera 2223 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się