Piątek, 1 kwietnia 2016
Podstawowe wyniki
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru431
Zgodnie z zapowiedziami Biblioteka Narodowa zintensyfikowała tradycyjne badania czytelnictwa, które, od 2014 roku realizowane są co 12 miesięcy - wcześniej prowadzono je w cyklu dwuletnim. I tak, w listopadzie ub.r. narodowa książnica przeprowadziła badanie na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 3049 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Grupa ta została dobrana metodą random route. Wywiady przeprowadzali ankieterzy w domach respondentów, zapisując ich odpowiedzi na przenośnych komputerach (metoda CAPI). W kwestionariuszu powtórzono szereg pytań z poprzednich edycji, zachowując również ich kolejność w ankiecie, tak aby możliwe było porównywanie tegorocznych wyników z rezultatami badań z poprzednich lat. W połowie marca zaprezentowano pierwsze, szczątkowe wyniki projektu badawczego, który oprócz czytania książek objął również takie aktywności naszego społeczeństwa jak kultura pisma, źródła lektur, socjalizacja czytelnicza czy charakterystyka korzystania z internetu. Czytanie książek Po pierwsze, w 2015 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 37 proc. badanych. Jak zauważają autorzy wniosków z badania, czytelnictwo książek w Polsce od 2008 roku oscyluje wokół wartości 2/5 populacji, w latach 1994-2004 odsetek ten był bliższy 3/5. Wyraźny spadek nastąpił zatem około dekadę temu. "Podobnie jak w poprzednich latach zmienną najsilniej determinującą czytanie książek było wykształcenie - im wyższe, tym wyższy odsetek czytelników. Czytelnictwo jest także wyższe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. O ile jeszcze w 2012 roku odnotowywaliśmy nieco silniejszą zależność pomiędzy czytelnictwem a płcią wśród badanych bez wyższego wykształcenia, o tyle od roku 2014 siła tego związku jest podobna we wszystkich grupach wykształcenia" - czytamy w komunikacie BN. Natomiast w porównaniu do roku 2000 czytelnictwo zmalało obecnie najwyraźniej wśród mężczyzn i osób młodych. Ponadto w 2012 i 2014 roku odpowiedzi w brzmieniu "Nigdy nie czytał(a)em żadnych książek" udzieliło 14 proc. badanych, a w 2015 roku wskaźnik ten wzrósł do 18 proc. W 2012 roku lekturę książek tylko w szkole lub na studiach i odejście od tej praktyki deklarowało 39 proc. respondentów, w 2014 roku 51 proc., a w 2015 roku już 57 proc. Z kolei odpowiedzi "Czytał( a)em, ale ostatnio sięgam rzadziej po książki" zadeklarowało 47 proc. respondentów w 2012 roku, 34 proc. w 2014 i zaledwie 25 proc. w 2015 roku. Jak twierdzą eksperci z BN, wybory lekturowe badanych cechuje niewielka zmienność. Największą publiczność mają powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka. Najczęściej wymienianym autorem był w 2015 roku - podobnie jak w poprzednich latach - Henryk Sienkiewicz. Kultura pisma Jak stwierdzono w podsumowaniu badania, zróżnicowanie praktyk czytelniczych można, w uproszczeniu, opisać za pomocą zasady kumulacji: ze statystycznego punktu widzenia podejmowanie jednej z praktyk (np. czytanie gazet lub dłuższych tekstów) sprzyja podejmowaniu innych (np. czytaniu w internecie lub czytaniu książek). Ta "zasada kumulacji" pozwala nam mówić o biegunach czytelniczego zaangażowania: o grupach badanych, którzy na pytania o praktyki czytelnicze odpowiadają na wszystkie twierdząco i takich, k tórzy r ównie k onsekwentnie zaprzeczają. Odsetek tych pierwszych w 2015 roku wynosił 22 proc. ogółu badanych, drugich - 14 proc. Ponadto, …
Wyświetlono 25% materiału - 470 słów. Całość materiału zawiera 1880 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się