środa, 7 grudnia 2016
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru11/2016


Organizowany przez wydawnictwo Dwie Siostry konkurs Jasnowidze 2016 służy inicjowaniu procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywaniu utalentowanych twórców i stwarzaniu im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają debiutantów i doświadczonychtwórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny  zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz trzy gotowe rozkładówki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzględniająca dziecięcą wrażliwość. Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury. Jury międzynarodowe w składzie: Monika Hanulak, Juraj Horvath, Ashild Kanstad Johnsen i Grzegorz Kasdepke.

Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

W Konkursie są przewidziane trzy kategorie nagród:

  •  nagroda główna nagroda w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe-   przyznawane przez jury międzynarodowe

  • nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry

  •  udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku na adres:

Wydawnictwo Dwie Siostry, al. 3 Maja 2 m. 183, 00-391 Warszawa.

Strona internetowa konkursu dostępna jest pod adresem http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/.

Patronat medialny nad konkursem sprawuje “Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.