Poniedziałek, 15 maja 2006
Prawo na rynku książki
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru5/2006
Wydawnictwo podpisuje umowy o dzieło z recenzentami książek, których przedmiotem jest stworzenie recenzji wewnętrznej planowanej publikacji, a także umowy o dzieło z redaktorami, korektorami i grafikami. Czy w przypadku tych umów można zastosować zryczałtowane 50 proc. koszty uzyskania przychodów? Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f) pozwala na ustalenie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu (pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe) w sytuacji gdy: a) twórca korzysta z praw autorskich, b) artysta wykonawca korzysta z praw pokrewnych, c) twórca lub artysta wykonawca rozporządzają tymi prawami. Zryczałtowane 50 proc. koszty uzyskania przychodów należy traktować jako wyjątkowe, a w związku z tym nie można regulujących je przepisów interpretować rozszerzająco. Oznacza to, że koszty te można stosować jedynie do takich przychodów, które są rezultatem korzystania lub rozporządzania przedmiotami praw autorskich (czyli utworami) lub praw pokrewnych (czyli m.in. artystycznymi wykonaniami, np. czytanie książki podczas promocji, w celu stworzenia książki mówionej czy na antenie radia). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci bez względu na wartość, przeznaczenie lub sposób wyrażenia. W świetle tego przepisu za utwór w rozumieniu prawa autorskiego możemy traktować tylko taki przejaw działalności człowieka, któremu można przypisać cechę indywidualności i cechę twórczości. Z pewnością …
Wyświetlono 25% materiału - 246 słów. Całość materiału zawiera 986 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się