Poniedziałek, 17 lipca 2006
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru173


Wszyscy zainteresowani studiami podyplomowymi „Edytorstwo i Rynek Książki” WWSH i Biblioteki Analiz, którzy do 16 sierpnia opłacą w całości czesne w wysokości 3500 zł, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej! Karta zgłoszenia na studia oraz numer konta znajdują się na stronie www.rynek-ksiazki.pl (zakładka Studia Podyplomowe). Przypominamy jednocześnie, że prenumeratorzy naszego dwutygodnika również nie muszą płacić wpisowego, a czesne mogą uiszczać w ratach. Zapraszamy!

Autor: (AP)