Niedziela, 30 kwietnia 2017
Raport Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru458
W 2013 roku Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zamówił badanie pod tytułem „Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania”, aby  poznać podejście Europejczyków do własności intelektualnej i stopień, w jakim Europejczycy przestrzegają praw do tej własności, a także przeanalizować to pojęcie w ujęciu całościowym. Badanie to powtórzono jesienią 2016 roku, dzięki czemu przedstawiono zaktualizowaną analizę i porównanie z wynikami z badania z 2013 roku, opierając się na nowej ankiecie ilościowej i przeglądzie literatury. Samym badaniem objęto grupę osób reprezentującą odpowiednie narodowości z państw członkowskich UE i mieszkańców każdego z 28 państw członkowskich w wieku co najmniej 15 lat. 80 proc. treści kwestionariusza było podobne do badania z 2013 roku, aby umożliwić porównanie z wynikami z badania pierwotnego, a jednocześnie zidentyfikować społeczne tendencje. Natomiast rolą nowych pytań, które znalazły się w kwestionariuszu, było umożliwienie bardziej szczegółowej analizy perspektyw wskazanych w badaniu sprzed kilku lat oraz prześledzenie ich zmian. Okazuje się, że ogólne „subiektywne zrozumienie własności intelektualnej” wśród Europejczyków wzrosło w porównaniu do 2013 roku, ale ten ogólny wzrost przesłania pewne rozbieżności. Chociaż odsetek uczestniczących w badaniu twierdzących, że ich zrozumienie własności intelektualnej jest „raczej dobre”, wzrósł o 10 punktów procentowych, okazuje się, że nastąpił spadek poziomu zrozumienia, ponieważ zmniejszył się odsetek respondentów, którzy oceniają swoje zrozumienie w tym zakresie jako „bardzo dobre” (wykres nr 1).               W porównaniu z 2013 rokiem ogólny poziom „dobrego” zrozumienia wzrósł wśród uczestników badania w wieku 25–54 lat (o 5 punktów procentowych) i utrzymuje się na tym samym poziomie wśród respondentów w wieku 55 lat i więcej. Jednak zgoła odmiennie sytuacja prezentuje się w przypadku najmłodszych respondentów, gdzie podobnie jak w 2013 roku, poziom „dobrego” zrozumienia jest najniższy. Co więcej, zjawisko to charakteryzuje ujemna dynamika. W 2016 roku takie podejście prezentowało 64 proc. uczestniczących w badaniu Europejczyków w wieku 15–24, natomiast w 2013 roku odsetek ten wynosił 68 proc. Jednocześnie okazuje się, że coraz więcej osób uznaje istotne znaczenie ochrony własności intelektualnej, ponieważ „prawie wszyscy respondenci twierdzą, że ważne jest, aby wynalazcy, twórcy i artyści mogli chronić swoje prawa i otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę”. Z takim poglądem zgadza się w sumie 92 proc. respondentów, przy czym 82 proc. zgadza się w pełni, a 15 częściowo. Wydaje się zatem, że tak formułowane przekonanie wskazuje na przywiązanie do zasad i uznawanie korzyści wynikających z ochrony praw własności intelektualnej. Europejczycy dostrzegają także zależność między ochroną własności intelektualnej a stabilnością gospodarki. Odsetek badanych, którzy podzielają takie stanowisko nie zmienił się od 2013 roku, i wynosi 67 proc. Dodatkowo aż 2/3 …
Wyświetlono 25% materiału - 420 słów. Całość materiału zawiera 1682 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort