Czwartek, 12 kwietnia 2007
Szczęśliwe „oczko” Edytorstwa i Rynku Książki
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru192


31 marca w Sali Adama Mickiewicza Instytutu Badań Literackich PAN (Pałac Staszica) odbyło się zakończenie Studiów Podyplomowych Edytorstwo i Rynek Książki w roku akademickim 2006/2007, organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa we współpracy z Biblioteką Analiz.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz – rektor WWSH, Wojciech Wiśniewski – kanclerz, Joanna Hetman – dyrektor wydawnictwa Biblioteka Analiz, Kuba Frołow – redaktor naczelny Biblioteki Analiz, Piotr Dobrołęcki – redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” oraz wykładowcy.

Z rąk pani rektor świadectwa ukończenia studiów odebrało 21 osób. Z tej okazji ze studentami spotkał się Michał Jagiełło – m.in. publicysta i pisarz, wiceminister kultury w latach 1989-1997, do marca dyrektor Biblioteki Narodowej oraz przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej.

Po części oficjalnej miłe spotkanie kontynuowano przy lampce wina i słodkim poczęstunku.

Pora na podsumowanie

Studenci, zgodnie z programem studiów, wzięli udział w 180 godzinach zajęć m.in. z: zarządzania wydawnictwem, podstaw edytorstwa i typografii, redakcji językowej publikacji, marketingu wydawnictwa i książki, promocji, public relations, dystrybucji i logistyki w wydawnictwie oraz prawa autorskiego. Podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów spotkali się m.in. z takimi wykładowcami jak: Jacek Bełdowski (Egmont), Mikołaj Burchard (Papilon), Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, PIK), Łukasz Gołębiewski (Biblioteka Analiz), Joanna Hetman (Kancelaria Prawna Patrimonium), Anna Rucińska (Znak), Marek Ryćko (Wydawnictwo Do), Tomasz Szponder (Rebis), dr Magdalena Ślusarska (Instytut Książki) i Jakub Wośko (Grupa Matras). Podczas ostatniego zjazdu ze studentami rozmawiała także Barbara Jóźwiak (Wydawnictwo Naukowe PWN).

Zajęcia z zawodowcami spotkały się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem studentów, niemniej bardzo komplementowani byli także wykładowcy akademiccy: dr Iwona Burkacka oraz dr Tomasz Karpowicz, którzy prowadzili wykłady i ćwiczenia z redakcji językowej publikacji.

Z analizy końcowych ankiet, jakie anonimowo wypełnili studenci, wynika, że w przyszłości będziemy musieli stworzyć lepsze warunki do nauki na zjazdach, ponieważ sale wykładowe nie do końca okazały się funkcjonalne, a także poprawić proporcje godzin na poszczególne zagadnienia, ponieważ na pewne tematy – zdaniem studentów – było za mało czasu.

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że wszyscy ankietowani jednogłośnie przyznali, że studia Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Biblioteki Analiz są godne polecenia i że większość z nich dowiedziała się o nich z naszego wortalu www.rynek-ksiazki.pl. Studenci pozytywnie także ocenili organizację studiów oraz fakt, że przez cały czas ich trwania bezpłatnie otrzymywali publikacje Biblioteki Analiz – „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, Bibliotekę Analiz i „Wiadomości Księgarskie”.

Organizatorzy studiów podyplomowych rozpoczęli już pierwsze prace przygotowujące kolejny rok akademicki. Zainteresowanych informujemy, że początek drugiego roku zaplanowano na 20 października 2007 roku. Wkrótce poinformujemy o terminie i warunkach rekrutacji. W imieniu WWSH, Biblioteki Analiz oraz swoim własnym serdecznie zapraszam.

Autor:
ANNA PIETRUCZAK,
KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
EDYTORSTWO I RYNEK KSIĄŻKI