Poniedziałek, 19 lipca 2021
SPADEK PRZYCHODÓW I PLANY ROZWOJU
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 550 (13/2021)
Przychody grupy kapitałowej Empik w 2020 roku zmalały o 6,7 proc. – do 1,81 mld zł, a wynik netto – z 37,96 mln zł zysku do 90,27 mln zł straty. To niewątpliwie wpływ epidemii. Stanowiący zdecydowaną większość działalności gru­py Empik dział detaliczny zanotował spadek przychodów ze­wnętrznych o 11 proc., z 1,74 mld zł do 1,57 mld zł. Wpływy z wydawniczej zmalały, natomiast wzrosły przy­chody z działalności hurtowej i z e-commerce. W skład grupy kapitałowej oprócz Empiku wchodzą jego spółki zależne (w większości ma 100 proc. udziałów): publi­kująca książki Grupa Wydawnicza Foksal, dystrybutor praso­wy Pol Perfect, sieć księgarni Mole, zajmujące się sprzedażą e-booków i audiobooków Virtualo, dystrybutor książek Platon, sprzedająca muzykę cyfrową Emuzyka, platforma biletowa Go­ing, Empik Foto i Empik Ventures. Jak uzasadniono w sprawozdaniu finansowym, „spadek sprzedaży spowodowany okresami lockdownu miał domi­nujący efekt na ostateczny wynik, mimo dynamicznie rosną­cych przychodów online oraz digital. Spadek ten spowodo­wany był przede wszystkim zamknięciem większości sklepów w okresie marzec-kwiecień oraz znacznie zmniejszoną ilością klientów w galeriach handlowych w okresie zamknięcia więk­szości sklepów w listopadzie. Dodatkowo część sklepów Em­pik była zamknięta przez dłuższy okres niż obowiązywanie ograniczeń w handlu ze względu na odstąpienie od umów najmu. W okresach, w których nie występowały znaczące ograniczenia działalności handlowej w obiektach wielkopo­wierzchniowych, sprzedaż Empik szybko odbudowywała się stopniowo osiągając poziomy nieznacznie niższe niż w po­równywalnych okresach 2019 roku. Ogólnie w skali całego roku spadek sprzedaży był znacznie mniejszy lub też w ogóle nie wystąpił dla sklepów zlokalizowanych w mniejszych gale­riach i parkach handlowych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w mniejszych miastach oraz w dużych miastach w bezpo­średnim sąsiedztwie obszarów o dominującej funkcji miesz­kaniowej”. Po pierwszym lockdownie Empik wypowiedział umowy do­tyczące wynajmu powierzchni pod 42 placówki, ostatecznie zamknięto siedem z nich. Udało się też otworzyć 14 nowych sklepów, z których więk­szość zlokalizowana jest w retail parkach w mniejszych ośrod­kach miejskich, w których nie było do tej pory salonów Em­pik. Otwarto sześć nowych salonów Papiernik by Empik. Jak poinformowano, format ten odnotował wysokie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach i z sukcesem rozwija swój zasięg. Empik podjął też „szereg innych działań mających na celu dostosowanie poziomu kosztów do nowych warunków prowa­dzenia biznesu stacjonarnego, w szczególności: dostosowanie organizacji i procesów operacyjnych w sklepach do zmniejszo­nej ilości klientów oraz optymalizację niekluczowych wydat­ków w ramach Grupy. Łączne oszczędności kosztowe osią­gnięte w ciągu roku przekroczyły 50 mln”. W 2021 spółka planuje otworzyć 30 nowych lokalizacji, w tym lokalizacji ulicznych w formacie convenience. Dynamiczne wzrosty notowała platforma Empik.com. W czasie pierwszego lockdownu (kwiecień – maj) wzrost sprzedaży w e-sklepie sięgnął nawet 70 proc., a wzrost samej sprzedaży marketplace – 110 proc. W ciągu roku do platfor­my dołączyło 1200 nowych sprzedających, a liczba produktów oferowanych wzrosła o ponad 1 …
Wyświetlono 25% materiału - 441 słów. Całość materiału zawiera 1764 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się