Poniedziałek, 12 września 2016
Podsumowanie działalności cz. 2
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru443
Instytut Książki podsumował swoją działalność w 2015 roku. W raporcie podsumowującym działalność merytoryczną Instytutu jego ubiegłoroczne aktywności podzielono na kilka grup tematycznych. Kontynuujemy ich analizę rozpoczynając od inicjatyw IK w obszarze szkoleń dla bibliotekarzy. Szkolenie bibliotekarzy Kolejnym obszarem intensywnych działań IK w 2015 roku było szkolenie bibliotekarzy. Pierwszy z realizowanych cykli "Projekt kulturalny. Jak go realizować?" to program, którego celem jest poszerzenie kompetencji kulturowych bibliotekarzy, wsparcie tej grupy zawodowej w stawaniu się przewodnikami po świecie książki, wiedzy i informacji, nowych technologii i nowych mediów, w aktywizowaniu społeczności lokalnej, pokazywaniu nowych sposobów spędzania wolnego czasu, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych swoich społeczności, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji kulturowych zbiorowości społeczności lokalnej przez kontakt z książką. Łącznie w 2015 roku zrealizowano kilkanaście projektów szkoleniowych skierowanych do pracowników placówek bibliotecznych z całego kraju. Budżet tego zadania wyniósł 357.898,79 zł. Kolejnym z prowadzonych zadań szkoleniowych był projekt "Przewodnicy po świecie książki dla dzieci/dorosłych - korepetycje literackie dla bibliotekarzy". Złożyły się na niego moduły szkoleniowe "Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie kultury literackiej dla dzieci" oraz "Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych - korepetycje literackie dla bibliotekarzy". Budżet zadania wyniósł 114.907,08 zł. Kolejne przedsięwzięcie szkoleniowe IK zapoczątkowane w 2015 roku, którego finał zaplanowano jednak na rok 2017, to program seminariów "Biblioteka Nowa", który służyć ma wypracowaniu założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe kilka lat. Cykl został podzielony na poszczególne seminaria tematyczne: "nowe wyzwania", "nowe koncepcje", "nowa architektura", "nowa oferta", "nowy bibliotekarz/ nowa bibliotekarka". W 2015 roku zrealizowano następujące seminaria: "Biblioteka 2020 czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych" oraz "Nowe koncepcje - nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich". Budżet zadania w 2015 roku wyniósł 98.040,60 zł. Udostępnianie piśmiennictwa 2015 Innym z zadań zleconych przez MKiDN, a realizowanych przez IK w omawianym okresie był Program "Udostępnianie piśmiennictwa" 2015, stanowiący kontynuację inicjatywy podjętej w 2014 roku. W 2015 roku Instytut przyjmował zgłoszenia dzieł proponowanych do wykupu, w trybie zgłoszeń publicznych przez stronę www. Na podstawie zgłoszeń opracowana została lista dzieł spełniających wymagania regulaminu programu, jak też zostały opracowane listy dzieł zgłoszonych przez członków Zespołu Sterującego programu na drodze korespondencyjnej. Finalnie w czwartym kwartale 2015 roku, zostały zakupione prawa do 11, jak też nabyte licencje OLE (otwarte licencje edukacyjne) do 7 pozycji z listy dzieł powstałej w ciągu dwóch lat działania programu, w tym z listy poszerzonej o dzieła zaakceptowane przez zespół sterujący oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłoszonej na stronach Instytutu Książki, w dn. 15 września 2015 roku. Łącznie na koniec 2015 roku program objął 21 pozycji z listy zatwierdzonej przez Zespół Sterujący, co stanowiło ok. 15 proc. wszystkich tytułów zaproponowanych do wykupu. W grupie tej znalazły się dzieła m.in. Andrzeja Kijowskiego, Juliana Kornahausera, Kazimierza Wyki, Edwarda Redlińskiego czy Jerzego Andrzejewskiego. Jak czytamy w "Sprawozdaniu z działalności Instytutu Książki za 2015 rok" opublikowanej w BIP IK: "W sumie, na skutek dobrej woli autorów lub spadkobierców autorów, kierujących się chęcią zachowania pewnych cyklów utworów w całości, pomimo, że niektóre wymienione powyżej pozycje nie były objęte programem, ani - co za tym idzie, nie zostały wycenione - Instytut Książki nabył majątkowe prawa autorskie do 15 utworów i licencje OLE do 7". Budżet programu na rok 2015 wyniósł 704.456,00 zł, a koszt jego obsługi 15.637,06 zł. MAK+ W 2015 roku kontynuowano także prace programistyczne nad rozwojem modułów aplikacji MAK+. Po konsultacjach z bibliotekami testującymi i już pracującymi w systemie wprowadzono kilkadziesiąt nowych funkcjonalności o różnym stopniu zaawansowania. Kontynuowano również cykl warsztatów dla wszystkich zainteresowanych bibliotek posiadających wersję pełnopłatną systemu MAK+, a także cykl bezpłatnych prezentacji dla wszystkich zainteresowanych bibliotek. Warsztaty dotyczyły formatu MARC21, praw autorskich i ochrony danych osobowych. Do końca 2015 roku kontynuowano wdrażanie systemu przy pomocy zespołu administratorów zarówno w wersji demonstracyjnej (90 dni), jak i pełnopłatnej. Do końca 2015 roku wersja demo aplikacji MAK+ została zainstalowana w 29 bibliotekach, natomiast wersja płatna została zainstalowana w 85 bibliotekach. Budżet zadania w 2015 roku wyniósł 1.887.481,98 zł. Promocja NPRCz Kolejnym z kluczowych zadań IK realizowanych w 2015 roku była promocja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki włączeniu do niego nadzorowanego przez Instytut od wielu lat programu ministra "Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Promocja czytelnictwa" był on obecny wizerunkowo (logotypy MKiDN, NPRCz, IK) przy najważniejszych projektach i wydarzeniach literackich 2015 roku, takich jak m.in.: Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu, Literacki Sopot, Festiwal Conrada, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, Herbert - kampania społeczna Pan Cogito. W celu wzmocnienia promocji NPRCz IK przygotował dodatkowe działania przy wybranych festiwalach literackich i targach książki, wprowadzał książkę i literaturę na ważne, masowe wydarzenia i festiwale nieliterackie. Planowane działania były skierowane do czterech grup odbiorców: "czytających" (m.in. organizacja spotkań autorskich i bibliotek festiwalowych na Festivalu Open'er, T-Mobile Nowe Horyzonty, OFF Festival i Malta Festival oraz spotkań i warsztatów na ważnych festiwalach literackich - Festiwal Schulza, Festiwal Conrada, Literacki Sopot, Miasto Poezji Lublin, Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, Festiwal ARSCAMERALIS, Puls Literatury); "nieczytających" (umożliwienie kontaktu z książką i literaturą podczas festiwali filmowych, muzycznych poprzez organizację konkursów literackich, spotkań autorskich i bibliotek festiwalowych); "animatorów (w tym bibliotekarzy) i praktyków literatury" (wspieranie i rozwijanie kompetencji osób zajmujących się literaturą i promocją czytelnictwa poprzez umożliwienie kontaktu z ekspertami i autorami, prezentację wystaw i organizację spotkań tematycznych głównie na festiwalach literackich); "dzieci" (kontakt z książką i literaturą podczas targów książki (warsztaty plastyczne, gry i zabawy). Ścisła współpraca z Programem 3 Polskiego Radia i TVP 2, które relacjonowały znaczącą część aktywności festiwalowych, umożliwił IK efektywną promocję czytelnictwa oraz NPRCz. IK inicjował i współorganizował również istotne akcje społeczne, jak "Noc Bibliotek" czy "Politycy czytają". Pierwsza z nich to wynik współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, "Gazetą Wyborczą" i Magazynem "Książki", także Fundacją "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W akcji wzięło udział blisko 600 placówek, które zaprosiły swoich użytkowników na wieczorno-nocną imprezę promującą czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać. Dla bibliotek była to okazja do atrakcyjnego, niekonwencjonalnego zaprezentowania swoich zbiorów i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz poszerzenia grona czytelników. Z kolei akcja pod roboczym tytułem "Politycy czytają" wystartowała w 2015 roku z inicjatywy MKiDN. W swoim założeniu miała być to akcja "promująca czytanie książek z udziałem osób obdarzonych autorytetem i pełniących ważne role publiczne". Czołowi polscy politycy zostali zaproszeni listownie do udziału w sesji, podczas …
Wyświetlono 25% materiału - 1014 słów. Całość materiału zawiera 4059 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się