Poniedziałek, 5 marca 2012
Nowy standard
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru322
ISTC to skrót od nazwy International Standard Text Code i oznacza międzynarodowy, numeryczny system identyfikacyjny dla tekstów. Standard przeznaczony jest zatem dla utworów wyrażonych w formie tekstu pisanego, stworzonych w celu opublikowania a także odrębnych, twórczych, o zawartości o charakterze intelektualnym lub artystycznym. System ten powstał po to, aby umożliwić wymianę informacji na temat dzieł pisanych, zarówno na gruncie lokalnym, jak i międzynarodowym, pomiędzy autorami, ich przedstawicielami, podmiotami zarządzającymi prawami autorskimi, wydawcami oraz innymi osobami związanymi ze środowiskiem wydawniczym. Każdy ISTC jest niepowtarzalnym numerem przyporządkowanym przez centralny komputerowy system generowania numerów STRS (Standard Text Registration System) danemu utworowi na podstawie tzw. rejestru metadanych, czyli szczegółowego i niepowtarzalnego zestawienia informacji o konkretnym tekście. System generowania numerów oraz baza ISTC należy do Międzynarodowej Agencji ISTC z siedzibą w Londynie i jest udostępniana na podstawie udzielanej licencji Agencjom Krajowym, podlegającym bezpośrednio Agencji Międzynarodowej. Głównym celem wprowadzenia systemu numerów ISTC jest wyodrębnienie treści danej publikacji w wystarczająco dokładny i jednoznaczny sposób po to, by odróżnić ją od treści innych utworów. Sposób identyfikacji tekstów za pomocą numeru ISTC jest nowym rozwiązaniem, opublikowanym w lutym 2009 roku, zgodnym ze światowymi standardami (ISO 21047) i odpowiada potrzebom baz danych i systemów komputerowych. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu można w łatwy i szybki sposób przyporządkować różne przejawy danego dzieła tekstowego (np. książka w postaci drukowanej, w twardej lub miękkiej okładce, e-book, scenariusz filmowy) oryginalnemu tekstowi. ISTC powstał po to, by umożliwić wymianę informacji na temat dzieł pisanych, zarówno na gruncie lokalnym jak i międzynarodowym, pomiędzy autorami, ich przedstawicielami, podmiotami zarządzającymi prawami autorskimi, wydawcami, bibliotekarzami i innymi osobami związanymi ze środowiskiem wydawniczym. Numer ISTC nie stanowi niczyjej własności i może być używany przez każdego kto chce zidentyfikować ten sam tekst jeśli kiedykolwiek zaistnieje taka potrzeba. W momencie kiedy autor bądź wydawca wnioskuje o nadanie numeru ISTC nowemu dziełu, a w systemie jest już wprowadzone dzieło identycznie lub bardzo podobnie zdefiniowane (np. inne wydanie tej samej treści), wówczas system przyporządkuje ISTC dzieła wcześniej wprowadzonego do bazy systemu. Struktura i elementy składowe numeru: Każdy numer ISTC składa się z 16 znaków, są to cyfry arabskie od 0 do 9 i litery alfabetu łacińskiego od A do F. Numer ten zawiera cztery składowe: • Element rejestracyjny to 3 pierwsze znaki, które określają za pośrednictwem jakiej jednostki rejestrującej został wyznaczony numer ISTC • Element roczny – rok, w którym złożono wniosek o nadanie kodu ISTC, zapisany w formacie RRRR • Element dzieła tekstowego to 8 znaków, które jednoznacznie odróżniają dzieło od wszystkich innych prac zarejestrowanych w danym roku przez jednostkę rejestrującą. Znaki te są automatycznie i kolejno nadawane poprzez komputerowy system generowania kodów ISTC dla katalogów dzieł (STRS – Standard Text Registration System) • Cyfra kontrolna używana jest w celu sprawdzenia czy numer został prawidłowo wygenerowany i umożliwia także automatyczne sprawdzenie formatu numeru ISTC Numer poprzedzają litery ISTC, a każdy element jest rozdzielony łącznikiem lub spacją: – ISTC 0A9 2002 12B4A105 7, – ISTC 0A9-2002-12B4A105-7. Czemu służy ISTC? Przeważająca część tekstów jest udostępniana w wielu formatach, ma liczne wydania lub jest publikowana przez więcej niż jednego wydawcę. Podczas gdy ISBN przez wiele lat rozróżniał te teksty, ISTC umożliwia grupowanie ich ze względu na tę samą zawartość, czy nawet różną zawartość, ale pochodzącą z tego samego źródła. Dzięki wprowadzeniu ISTC do bibliograficznych baz danych można skuteczniej wyszukiwać żądane publikacje: • Nie trzeba już znać wszystkich tytułów, pod którymi ukazał się dany utwór. Wystarczy, że użytkownik znajdzie jedno wydanie książki czy e-booka opatrzone numerem ISTC a ten numer umożliwi mu dotarcie do pozostałych wydań tekstu. • Jeśli kilka publikacji ma podobny lub identyczny tytuł to wyszukiwanie po numerze ISTC pozwoli szybko odnaleźć tę właściwą. …
Wyświetlono 25% materiału - 598 słów. Całość materiału zawiera 2394 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się