Piątek, 10 września 2010
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru64
Efekty nauczania w szkolnictwie zawodowym są nieustannie konfrontowane z potrzebami rynku pracy, wymaganiami pracodawców i zainteresowaniami potencjalnych uczniów. Z konfrontacji tych nauczanie zawodu nie wychodzi, niestety, obronną ręką. Treściom nauczania zarzuca się nieustannie przeładowanie programów teorią, mijanie się z możliwością nabywania umiejętności niezbędnych na konkretnych stanowiskach pracy oraz wyłączenie pracodawców z możliwości wprowadzania zmian w programach nauczania. Przygotowywane obecnie zmiany, zachodzące w szkolnictwie zawodowym, współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wdrażanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2012/20131. Modernizacja kształcenia zawodowego determinowana jest m.in. przez przekształcenia w gospodarce, globalizację, mobilność geograficzną i zawodową oraz wdrażane nieustannie nowe techniki i technologie. Komisja Europejska, uwzględniając skutki zmian technologicznych i starzenia się społeczeństwa, przedstawiła ocenę przyszłego zapotrzebowania na kwalifikacje do roku 2020.2 Wstępna analiza sugerowała, że we wszystkich zawodach i na wszystkich poziomach zatrudnienia wzrośnie popyt na umiejętności wyższe i wyspecjalizowane. Podstawą do sprostania wymaganiom pracodawców jest dobre wykształcenie ogólne, które stanowi bazę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Należy także usunąć niedostosowanie obecnego systemu kształcenia, w tym również kształcenia zawodowego, do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz do standardów Unii Europejskiej. MENiS postuluje więc wiele zmian programowych i organizacyjnych, które sprostają oczekiwaniom rynku pracy. Tej inicjatywie ma służyć możliwość wprowadzenia w proces kształcenia zawodowego, pomijanych dotąd, mechanizmów zachęcających pracodawców do aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia kadr oraz organizowanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych staży lub praktyk we właściwych przedsiębiorstwach branżowych. Proponuje się również usprawnienie procedur tworzenia klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego3 poprzez możliwość zgłaszania nowych zawodów do klasyfikacji przez organizacje branżowe pracodawców lub stowarzyszenia zawodowe, a więc jednostki jak najbardziej uprawnione jeśli chodzi o kompetencje zawodowe do powyższych działań. Taka możliwość przyspieszy proces dostosowywania klasyfikacji zawodów do potrzeb gospodarki i rynku pracy. W klasyfikacji zawodów ujęte zostaną kwalifikacje wyodrębnione w poszczególnych zawodach. Kwalifikacje te będą zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i będą odrębnie potwierdzane w ramach zewnętrznych egzaminów zawodowych. W ramach prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji podkreślana jest możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Takie podejście do modernizacji kształcenia zawodowego umożliwi każdej szkole zawodowej wprowadzenie na rynek pracy atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Prowadzone obecnie prace nad kształtem szkolnictwa zawodowego dążą do podziału zawodów na kwalifikacje. Głównymi przesłankami do takiego działania są m.in.:4 – nabywanie osiągnięć edukacyjnych niezależnie od wieku, – przejrzystość kwalifikacji i kompetencji dostępnych na polskim i europejskim rynku pracy,– opracowanie i wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji, – zmiana podejścia do uczenia się na podejście zorientowane na efekty uczenia się,– podniesienie jakości kształcenia zawodowego,– możliwość nabywania efektów uczenia się w systemie szkolnym i pozaszkolnym, – możliwość zgłaszania przez pracodawców swoich oczekiwań oraz szybkie dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, – stworzenie elastycznego …
Wyświetlono 25% materiału - 439 słów. Całość materiału zawiera 1756 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się