Wtorek, 7 sierpnia 2018
„RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2017”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 484 (12/2018)

Wynalazek papieru oraz „ruchomej” czcionki Gutenberga można nazwać jednymi z najważniejszych osiągnięć cywilizacji. Od stuleci ludzkość korzysta z tego bardzo cienkiego „nośnika informacji” i praktycznie trudno wyobrazić sobie sytuację, że nie ma w naszym życiu zadrukowanego papieru. Mówiąc suchym językiem technicznym, dzięki papierowemu „nośnikowi informacji”, umieszczonemu w  uporządkowany sposób w konstrukcji poligraficznej nazywaną książką, cywilizacja ludzka przekazywała i nadal ma możliwość przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie. Obecnie pojawiają się publikacje sugerujące, że czytanie tradycyjnych książek zanika, a w najbliższej przyszłości e-booki lub inne podobne rozwiązania techniczne zastąpią tradycyjne książki papierowe. Dzisiaj jednak elektroniczne wydania zajmują zaledwie 2-5 procent całego rynku wydawniczego, a mimo konkurencji pomiędzy tradycyjną książką a e-bookami, zainteresowanie czytelników dobrą książką papierową wciąż jest niezmienne.

Książka zawsze cieszyła się szerokim zainteresowaniem społecznym w Polsce, zarówno w warunkach systemu socjalistycznego, kiedy ciężko było kupić, a raczej zdobyć, dobrą pozycję książkową, jak i w okresie znaczących przemian gospodarczych, kiedy nastąpił burzliwy rozwój polskiej branży poligraficznej. Znaczne ożywienie rynku księgarskiego w Polsce spowodowało zrozumiały wzrost zapotrzebowania na opracowania analizujące problematykę rozwoju polskiej branży wydawniczej. Niestety, nie ma zbyt wielu publikacji i opracowań naukowych, które w kompleksowy sposób prezentowałyby zagadnienia związane z obecną sytuacją na rynku wydawniczo-księgarskim. Taką lukę wypełnia praca zbiorowa, składająca się z pięciu tomów cykliczna publikacja wydawnictwa Biblioteka Analiz zatytułowana „Rynek książki w Polsce”.

Część pierwsza opracowania, poprzedzona przeglądem najważniejszych wydarzeń na rynku wydawniczo-księgarskim w 2016 roku, poświęcona jest problematyce rozwoju wydawnictw w Polsce. W tej części przeanalizowano główne tendencje na polskim rynku wydawniczym oraz prognozy jego rozwoju. Osobną uwagę udzielono ocenie stanu i specyfice rozwoju biznesu wydawniczego na świecie. W następnych rozdziałach szczegółowo opisano sylwetki największych wydawnictw książkowych w Polsce oraz przestawiono ranking wydawnictw pod względem wielkości sprzedaży książek.

 

 

 

 

Część druga opracowania poświęcona jest w całości zagadnieniom dystrybucji książek. W  opracowaniu dokonano szczegółowej charakterystyki księgarstwa hurtowego, detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej. Przedstawiono przegląd najważniejszych w kraju hurtowni książkowych oraz księgarń, scharakteryzowano największe problemy sprzedaży detalicznej oraz oceniono elementy rozwoju sprzedaży bezpośredniej – za pośrednictwem internetu, klubów książki, door-to-door i innych. W dalszej części opracowania zaprezentowano wyniki raportów dotyczących importu i eksportu książek oraz dokonano przeglądu najważniejszych na rynku importerów i eksporterów produkcji książkowej.

 

 

Część trzecia, zatytułowana: „Poligrafia i Papier” i napisana przez zespół znanych w branży poligraficznej autorów posiada zasadnicze znaczenie przy odpowiednim wyborze materiałów i technologii w nowoczesnej produkcji książkowej. Chociaż opisy w tej części pracy mają charakter dość syntetyczny i przedstawiają raczej trendy we współczesnej technologii produkcji książek, ale uznać trzeba, że te wiadomości są niezbędne do dokonania odpowiedniego doboru materiałów przy składaniu zamówień w drukarniach. Współczesny czytelnik, biorący książkę do rąk, zwraca uwagę nie tylko na zawartość książki, ale też na jej wykonanie poligraficzne – jakość drukowania, elementy ozdobne oraz użyte w produkcji książki materiały, dla tego też, przytoczone w opracowaniu zagadnienia materiałoznawstwa poligraficznego i technologii mogą być bardzo przydatne dla wydawcy, dążącego do uzyskania książek o najwyższej jakości. Również w tej części pracy przytoczono informacje o rozwoju polskiej branży poligraficznej w okresie dynamicznych przemian gospodarczych oraz zaprezentowano najnowszy ranking najlepszych w Polsce drukarni dziełowych. W następnych rozdziałach szczegółowo przedstawiono producentów maszyn i dystrybutorów materiałów poligraficznych oraz scharakteryzowano najbardziej znane polskie drukarnie dziełowe.

 

 

W części czwartej pracy zostały bardzo szczegółowo wymienione informacje o najważniejszych targach książki, festiwalach literackich, instytutach naukowych, szkolnictwie wyższym, agencji literackich oraz przyznawanych w Polsce nagrodach za działalność literacką i edytorską. Przytoczone w tej części opracowania informacje są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju sprawy wydawniczej oraz promocji książki.

 

 

 

 

 

 

Ostatnia, piąta część pracy zawiera zbiór 731 biogramów osób związanych z branżą wydawniczą oraz branżami pokrewnymi. Zestawienie tak obszernej listy ludzi książki – znanych specjalistów posiadających doświadczenie i autorytet na rynku wydawniczo-księgarskim w Polsce, czyni to opracowanie unikatowym, posiadającym nie tylko znaczącą wartość informacyjną, ale również umożliwiającym ocenić ten ogrom pracy, który wkładają ludzi książki w sprawę utrzymania tradycji i dalszego rozwoju czytelnictwa w Polsce.

 

 

Podejmując pracę nad wydawnictwem „Rynek książki w Polsce 2017”, zespół autorów (Paweł Waszczyk, Daria i Piotr Dobrołęccy, Tomasz Graczyk, Ewa Tenderenda-Ożóg, Włodzimierz Wisła) postawił przed sobą szczytny cel: opracować kompendium wiedzy dotyczącej sytuacji na współczesnym rynku wydawniczo-poligraficznym w Polsce. Ten cel, w mojej opinii, został w pełni osiągnięty. Opracowanie zawiera dużo nowych i  przydatnych informacji dotyczących aktualnego stanu oraz tendencji rozwojowych w branży wydawniczej, co jest bardzo cennym materiałem, zarówno dla pracowników wydawnictw, bibliotek, księgarń, instytucji, naukowców oraz studentów, jak i dla wszystkich ludzi pracujących na rzecz promocji książki w Polsce.

 

“Rynek książki w Polsce” można zamówić w naszym sklepie >>>http://rynek-ksiazki.pl/sklep/rynek-ksiazki-w-polsce-2017-komplet-5-tomow/

Autor: Georgij Petriaszwili