Wtorek, 26 września 2006
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru178


WWSH i Biblioteka Analiz przypominają wszystkim zainteresowanym studiami
podyplomowymi, że z końcem września mija termin rekrutacji na studia podyplomowe
„Edytorstwo i Rynek Książki”. Osoby, które z przyczyn niezależnych od siebie
nie mogą dostarczyć kompletu wymaganych dokumentów (karta zgłoszenia,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i potwierdzenie wpłaty czesnego)
w tym terminie, prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: Anna Pietruczak – tel.
(022) 8283628 lub redakcja@biblioteka-analiz.pl najpóźniej do 25 września.

Autor: (RED)