Piątek, 12 grudnia 2008
Recenzja
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru57
Autor pracy „Księgarstwo. Zawód księgarza w Polsce”, został przedstawiony czytelnikom na rewersie okładki swojej publikacji, co zwalnia recenzenta od omawiania jego sylwetki i dokonań twórczych. Wymieniony dorobek Bogdana Klukowskiego daje również gwarancję rzetelnego i kompetentnego opracowania tematu będącego przedmiotem recenzowanej publikacji. Sam autor już we wstępie określa główne cele i zadania podjętego trudu, jakimi mają być: ukazanie w ujęciu historycznym i społecznym narodzin, ewolucji i obecnego stanu księgarstwa i zawodu księgarza w Polsce – czyli określenie przemian księgarstwa od kategorii do grupy zawodowej. Trzeba tu nadmienić, iż praca Klukowskiego stanowi pierwszą w polskiej literaturze księgoznawczej próbę zdefiniowania świadomości teoretycznej zawodu księgarskiego w Polsce − w oparciu o poglądy księgoznawców, samych księgarzy i wypowiedzi prasowe szeroko pojętego środowiska ludzi książki. Ta cenna publikacja jest tym bardziej potrzebna w okresie, w którym zawód księgarza nie cieszy się w społeczeństwie takim prestiżem, jak miało to miejsce w przeszłości, a etos i deontologia zawodu daleka jest od społecznych oczekiwań. Dzieło Klukowskiego składa się z obszernego wprowadzenia oraz sześciu rozdziałów zrębu głównego, zamkniętych zakończeniem a także wzorowym aparatem naukowym. Erudycyjne wprowadzenie mówi o miejscu księgarstwa jako jednej z dyscyplin nauki o książce. Autor przytacza tu poglądy najwybitniejszych bibliologów polskich od J. Lelewela poprzez M. Rulikowskiego, K. Piekarskiego i J. Muszkowskiego, na K. Głąbiowskim i K. Migoniu kończąc. Brak mi trochę w tym panteonie nazwiska K. Estreichera, który jako pierwszy w rodzimym piśmiennictwie omówił i usystematyzował strukturę, cele i zadania nowoczesnego księgarstwa, czerpiąc zarówno z poglądów księgoznawców francuskich i niemieckich, jak i z rodzimych wypowiedzi J. Zawadzkiego i A. Grabowskiego. Odniesienie do wspomnianego artykułu Estreichera („Księgarstwo”, Enc. Orgelbranda 1864, t. 16) wprawdzie pada, ale dopiero przy okazji omawiania księgarstwa okresu staropolskiego i w zupełnie innym kontekście. Uzasadnia też autor główne tezy pracy, traktując ją jako – wedle własnego wyrażenia – „skromny wkład do procesu myślenia o zgłaszanej przez badaczy potrzebie napisania historii polskiego księgarstwa”. Pierwszy rozdział zatytułowany „Księgarstwo i księgarze Pierwszej Rzeczypospolitej” jest bardzo skróconą historią rozwoju księgarstwa polskiego w okresie XIV-XVIII stulecia. Bogdan Klukowski skupił się tu na omówieniu procesów społeczno-gospodarczych i kulturalnych, jakie miały wpływ na kondycję księgarstwa i tworzenie się zawodu. Zaletą tego rozdziału jest poza oświetleniem w/w zjawisk zwięzłość toku wykładu dążącego do syntezy, pozbawionego nadmiaru nazwisk, co bywa cechą immanentną każdego niemal znanego mi omówienia historycznego. Rozdział drugi poświęcony jest okresowi zaborów. Autor podzielił go dość nietypowo, omawiając kolejno dzieje księgarstwa w Małopolsce i Galicji (Kraków i Lwów) oraz Wilnie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu. Rozdział ten zamyka przegląd książki polskiej na obczyźnie. Takie rozłożenie materiału …
Wyświetlono 25% materiału - 416 słów. Całość materiału zawiera 1666 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się