Czwartek, 20 grudnia 2007
CzasopismoWiadomości Księgarskie
Tekst pochodzi z numeru53
Jest to zupełnie wstępna propozycja, zrodzona na podstawie długoletniego kontaktu z książką i kształceniem księgarzy. Usprawiedliwieniem zachęty do takiej próby niech będzie fakt, że w kilku krajach europejskich w strukturze resortów kultury lub oświaty znajdują się właśnie departamenty kultury książki. Polscy socjologowie XX wieku, zajmujący się teorią kultury (m.in. Antonina Kłoskowska, Stefan Czarnowski, Józef Kozielecki, Jan Szczepański i aktywny do dziś – Zygmunt Bauman), określają kulturę jako ogół wytworów ludzkich, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, czyli duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania. Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Kultura, to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Właściwie już od czasów Cycerona termin „kultura” oznaczał czynności, które mają na celu doskonalenie i kształcenie. Potwierdza to pośrednio Władysław Tatarkiewicz, pisząc o cywilizacji i kulturze. Wg niego cywilizacja oznacza wszystko, co ludzkość stworzyła, dodała do natury dla ułatwienia i ulepszenia życia, zaś kultura to przeżycia i czynności poszczególnych ludzi. Książka łączy w sobie elementy kultury materialnej, gdyż jest wytworem ludzkiej pracy, jak przedmiot, i wytworem kultury duchowej, jako źródło wiedzy i przeżyć symbolicznych. Na tę drugą składają się m.in. wiedza, piśmiennictwo, w tym artystyczne, wszelkie dziedziny sztuki, a także wytwory umysłu, takie jak filozofia. Na trudności całej dziedziny wiedzy o książce, czyli bibliologii, zwraca uwagę profesor Krzysztof Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego, który twierdzi, że kłopot sprawia dwoista natura książki. Jedni bowiem przedmiot bibliologii ograniczają do materialnych aspektów, inni rozpatrują jedność formy i treści książki, co prowokuje z kolei pytania o kompetencje bibliologa. Bibliologia historyczna jest bardzo rozbudowana w badaniach oraz w pracach magisterskich i doktorskich. Problem jest rozpatrywany w ujęciach narodowych, krajowych, powszechnych i lokalnych. Istnieje w bibliologii także szkoła filologiczna, dla której książka jest dokumentem utrwalającym język i piśmiennictwo oraz rozbudowująca się szkoła socjologiczna, traktująca książkę jako element społeczny. Książka stała się ważnym narzędziem komunikacji międzyludzkiej i społecznej. Łamie podziały narodowościowe, kontynentalne i społeczne. Narzędzia socjologiczne pomagają nie tylko mierzyć książkę jako produkt, tym zajmuje się bibliometria, ale też mierzyć jej zasięg kontaktu z czytelnikiem. I składnik dla naszych czasów najważniejszy: książka jako uczestnik procesu utrwalania informacji i komunikacji globalnej. W uniwersyteckich instytutach informacji naukowej i bibliologii w naszym kraju powstaje …
Wyświetlono 25% materiału - 377 słów. Całość materiału zawiera 1508 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort