Wtorek, 19 lutego 2013
PIK o założeniach „wolnych zasobów”
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru348
Polska Izba Książki jako czołowa organizacja reprezentująca interesy polskiej branży wydawniczej, wypracowała stanowisko w sprawie projektu założeń Projektu Ustawy o otwartych zasobach publicznych, które przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pełny tekst stanowiska udostępnia Biuro Polskiej Izby Książki, poniżej prezentujemy jego najważniejsze tezy. W swojej opinii PIK wyraziła zadowolenie z inicjatywy resortu cyfryzacji, zwracając jednocześnie uwagę na konsekwencje, jakie niosłoby za sobą wprowadzenie w życie rozwiązań prawnych zaproponowanych w projekcie MAC. „Środowisko, które reprezentujemy ma jednocześnie pełną świadomość tego, iż budowanie otwartych zasobów publicznych to wielowarstwowy, złożony proces, wymagający głębokich analiz i rozważnych aktów prawnych aby nie zburzyć koniecznej równowagi między celami ogólnospołecznymi a interesami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. (…) Proponowane rozwiązania mają charakter nowatorski i w takiej skali nie są nigdzie stosowane. Wprowadzając proponowane rozwiązania Polska stałaby się w tej dziedzinie krajem pionierskim, ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami bycia pierwszym, a więc przede wszystkim tym, że musielibyśmy ponosić bezpośrednie konsekwencje wszystkich popełnianych błędów. Poza tym proponowana koncepcja odbiega znacznie od stosowanych na świecie i w Europie standardów ochrony własności intelektualnej, co przypuszczalnie postawi nas na marginesie światowej wymiany tych dóbr” – czytamy m.in. w stanowisku Izby. Skupiono się w nim m.in. na kwestii zgodności rozwiązań proponowanych w projekcie MAC z zapisami Konstytucji RP. „W naszej ocenie planowany kształt ustawy o otwartych zasobach publicznych może budzić wątpliwości przede wszystkim z punktu widzenia zasady wolności (swobody) gospodarczej, zasady ochrony prawa własności i innych praw majątkowych, a także zasad ochrony praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa” – twierdzą autorzy opinii o ministerialnym projekcie. Wśród założeń regulacyjnych przedstawionym przez MAC, Lista grzechów głównych PIK o założeniach „wolnych zasobów”jako jedną z głównych wartości, jaka ma być osiągana przyszłą ustawą, wskazano realizację „prawa obywateli do wiedzy”. Zdaniem PIK-u: „Tego rodzaju ‚prawo do wiedzy’ nie ma jednak charakteru konstytucyjnego, co może mieć istotne znaczenie w wypadku kolizji pomiędzy unormowaniami mającymi służyć jego realizacji, a wolnościami, prawami i zasadami rzeczywiście chronionymi postanowieniami Konstytucji RP. W szczególności dotyczy to ustanawianych w imię realizacji takiego ‚prawa do wiedzy’ instrumentów dość głębokiej (choć niebezpośredniej) ingerencji w mechanizmy gospodarki rynkowej, opartej na własności prywatnej, wolności i równej konkurencji uczestniczących w niej podmiotów”. Jak przyznała Izba w swoim stanowisku, jednym z oczekiwanych efektów wprowadzenia nowej regulacji ma być także wzrost wykorzystania zasobów w celach komercyjnych, rozwój sektora przemysłu kreatywnego, jak również szerszy dostęp i wzrost wykorzystania zasobów do celów edukacyjnych i naukowych oraz łatwiejszy dostęp do zasobów kultury, stworzonych za pieniądze …
Wyświetlono 25% materiału - 404 słów. Całość materiału zawiera 1616 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort