Piątek, 27 marca 2015
Zgłoszenia do 15 kwietnia
Czasopismo"Magazyn Literacki Książki"
Tekst pochodzi z numeru3/2015


Ruszyła IV edycja konkursu „Literacki
Debiutu Roku” organizowanego
przez Wydawnictwo Novae Res pod
honorowym patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Konkurs został zainicjowany, aby promować
polskich debiutantów w zakresie
literatury pięknej. Głównym jego
celem jest wyłonienie w danym roku
kalendarzowym najlepszej powieści,
która nie była dotychczas nigdzie publikowana
drukiem. Konkurs składa się
z czterech etapów: naboru tekstów, ich
oceny przez Komisję Opiniującą, oceny przez Kapitułę oraz wyłonienia laureatów i wręczenia
nagród.

– „Literacki Debiut Roku” jest inicjatywą, dzięki której odnajdujemy i promujemy utalentowanych
rodzimych debiutantów, których twórczość ma za zadanie odświeżyć polski rynek
literacki – mówi Wojciech Gustowski, redaktor naczelny Wydawnictwa Novae Res.

– Za nami dwie gale wręczenia nagród, a tradycją już stało się, że fragmenty zwycięskiego
utworu w trakcie uroczystości czyta znany aktor. W poprzednich dwóch edycjach byli to Szymon
Sędrowski oraz Katarzyna Figura – dodaje Krzysztof Szymański, sekretarz kapituły.

Zgłoszenia do „Literackiego Debiutu Roku” dokonuje autor powieści lub osoba przez niego
upoważniona, przesyłając do dnia 15 kwietnia 2015 roku jej wersję elektroniczną (zapisaną
w formacie .doc lub .rtf na płycie CD lub DVD) na adres: Wydawnictwo Novae Res, al. Zwycięstwa
96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem: „Literacki Debiut Roku”).

Na płycie CD/DVD oprócz utworu należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy,
a do zgłoszenia dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (szczegóły w regulaminie
dostępnym na oficjalnej stronie konkursu www.literackidebiutroku.pl.

Partnerem konkursu jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Patronat honorowy sprawuje Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: ET