Czwartek, 12 listopada 2020
JAK ADRESOWAĆ PROJEKTY WYDAWNICZE DO CZYTELNIKÓW 50 PLUS
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeruBiblioteka Analiz nr 534 (21/2020)

„Nadchodzi srebrne tsunami” – pod takim hasłem Silverguru, we współpracy z Biblioteką Analiz zorganizowały szkolenie dla wydawców. Silverguru tworzą dwie ekspertki rynku wydawniczego: Izabela Pajor i Małgorzata Magdalena Kos. Panie mają 25-letnie doświadczenie marketingowe, współpracowały z wieloma wydawnictwami i zrealizowały dziesiątki własnych projektów wydawniczych. Dziś doradzają innym.

Szkolenie odbyło się 28 października. Z powodu pandemii 15 uczestników spotkało się online za pomocą platformy komunikacyjnej Zoom.

– Oczywiście wolimy warsztaty stacjonarne, ale koronawirus postawił wszystkich w nowej, trudnej sytuacji, w której musimy się odnaleźć – podkreślają ekspertki.

Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem w całej Unii Europejskiej. Mamy 14 mln ludzi powyżej 50. roku życia. W 2019 roku w Polsce przyrost naturalny był nie tylko ujemny, ale i najniższy od II wojny światowej. Liczba ludności Polski spadła do 38,38 mln. Podobna sytuacja panuje w całej Unii Europejskiej, ale tam ujemny przyrost jest równoważony migracją, w wyniku której statystyczny przyrost jest dodatni. Poszczególne dziedziny gospodarki zaczynają zauważać tę, do tej pory niewidzialną z punktu widzenia marketingowego, grupę społeczną. Dla kilku branż grupa ta stała się nowym adresatem ich kampanii społecznych. Np. w przemyśle odzieżowym. Jako przykład ekspertki pokazały filmiki reklamowe firmy Zalando oraz Bohoboco, w reklamie tej ostatniej wystąpiła Maria Norowicz – ponad osiemdziesięcioletnia polska modelka.

Najnowsza reklama McDonalds też jest adresowana do odbiorców 50 plus. Coraz większą popularność zdobywają programy telewizyjne typu „The Voice Senior” czy „Sanatorium miłości”.

Silverguru wskazują, że i  wydawcy powinni się zainteresować tą grupą, ponieważ jej nadejście jako świadomego i chłonnego konsumenta notuje większość rynków zachodnich. Jest to grupa zróżnicowana. Jej zróżnicowanie dotyczy nie tylko wieku, ale i stylów życia, a co za tym idzie – nawyków zakupowych.

Grupa srebrnych konsumentów dzieli się na trzy segmenty wiekowe, najważniejszą z  punktu widzenia wydawców została uznana grupa osób urodzonych w latach 1946-1965, nazywana przez socjologów Baby Boomers (BB), ponieważ są to roczniki, które przyszły na świat w latach powojennego boomu demograficznego.

Pokolenie urodzone w latach 1966-1979 to Pokolenie X. Baby Boomers schodzą z rynku pracy i przechodzą na emeryturę. Szacuje się, że jest to około 9 mln Polaków, a co najważniejsze z punktu widzenia rynku księgarskiego, to grupa z przyzwyczajeniami do lektury książki papierowej.

Skrajnie rozwarstwiona jeżeli chodzi o obyczaje, wartości i stan portfela.

Dane statystyczne prezentowane na szkoleniu pozyskiwane są z  zasobów GUS, ale informacje o cechach charakterystycznych dla każdej z podgrup ekspertki zebrały z własnych szczegółowych badań rynkowych i literatury fachowej.

Dzięki temu szkolenie było ciekawe, z pewnością dla wielu wydawców zaskakujące, egzemplifikowane przykładami, które wyjaśniały, dlaczego niektóre projekty wydawnicze, choć adresowane do konkretnej grupy, nie odniosły spektakularnych sukcesów rynkowych.

Pokolenie BB to wielkie wydawnicze wyzwanie, na które wydawcy powinni się dobrze przygotować, bowiem jego potencjał zakupowy i nawyk czytania są nie do przecenienia. Kolejną omawianą grupą było Pokolenie X, również pełne podziałów wewnętrznych, których świadomość może stanowić istotną wskazówkę dla wydawców z punktu widzenia przygotowywanej oferty wydawniczej. Prelegentki prezentowały główne cechy i wartości każdej z grup, kanały dotarcia, narzędzia reklamowe, omawiały funkcjonujące już na rynku projekty wydawnicze i zachęcały do dalszych szkoleń.

Uczestnicy zakończyli szkolenie z przekonaniem, że czytelnicy 50 plus to najbardziej przyszłościowa grupa konsumentów. Pozostaje tylko czekać na eksplozję tytułów do nich skierowanych i obserwować, czy byli pilnymi słuchaczami szkolenia.

Autor: Mirosława Łomnicka