Wtorek, 6 grudnia 2016
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru448-449


Organizatorzy Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki przypominają o zgłaszaniu książek do konkursu. Ostateczny termin upływa 15 stycznia 2017 roku. W tym roku jury obraduje w składzie: Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, Elżbieta Sawicka i Tadeusz Sobolewski, pod przewodnictwem Olgi Stanisławskiej.
Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy książek. Zgłoszenie wraz z sześcioma egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) wydanej w 2016 roku należy przesłać na adres:
Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (piętro 23, pokój 236), 00-095 Warszawa
z dopiskiem: “Nagroda Kapuścińskiego”

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Autor: pw