Piątek, 13 stycznia 2017
Rynek książki w Polsce A.D. 2016
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru451
Przychody ze sprzedaży książek w Polsce w cenach zbytu wydawców w 2016 roku zanotowały spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak dynamika negatywnej tendencji była najniższa w ostatnich latach i wyniosła zaledwie 1,3 proc. Rok wcześniej przychody wydawców spadły o blisko 3,5 proc. w stosunku do 2015 roku. W liczbach bezwzględnych rok ubiegły zamknął się na rynku obrotem w wysokości 2,37 mld zł. Problemy MatrasaNajwięcej problemów w 2016 roku odnotowano na rynku dystrybucji książek drukowanych, zwłaszcza w segmencie detalicznym. Z jednej strony kolejne spadki sprzedaży masowo notowały księgarnie indywidualne - w omawianym okresie pozbawione kolejnej puli środków finansowych ze sprzedaży oferty podręcznikowej, której jednak, w miarę możliwości, starają się odzyskać część przychodów większą uwagę przywiązując nie tylko do alternatywnego asortymentu, jak artykuły papiernicze, przybory szkole, gry planszowe i zabawki, ale także stopniowo coraz aktywniej konkurują na rynku szeroko pojętej literatury.Jednocześnie, z uwagi na ogólnorynkowy trend sprzedaży w oparciu o wysokie rabaty od ceny detalicznej i dynamiczną konkurencję w tym zakresie, jaką prowadzą ze sobą wszystkie czołowe podmioty z sektora detalicznego, zarówno z kanału stacjonarnego, jak i internetowego, księgarniom niezależnym bardzo trudno jest realizować wysoką sprzedaż największych rynkowych bestsellerów, czego dobitnie dowodzi przykład rynkowych losów najnowszej książki sygnowanej nazwiskiem J.K. Rowling "Harry Potter i przeklęte dziecko". Z drugiej strony na sytuację finansową wielu wydawców, a przede wszystkim atmosferę znacznej niepewności panującą na rynku największy wpływ miały kondycja finansowa i poczynania jednego z czołowych detalistów, czyli sieci Matras. Wielomiesięczne problemy Matrasa w kontaktach z kontrahentami handlowymi, przede wszystkim wydłużające się problemy z realizacją istniejących zobowiązań finansowych skutkowały zwiększającymi się kłopotami spółki w zakresie utrzymania odpowiedniej oferty, zwłaszcza nowości wydawniczych, na półkach księgarń należących do sieci. To z kolei pogarszało jej aktualną sytucję - brak najbardziej atrakcyjnej, z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb klientów, oferty wpływał na spadek realizowanych bieżących obrotów, co wpędzało spółkę w kolejne komplikacje finansowe, nie dając jej szans na regulowanie nie tylko przeterminowanych, ale także nowych zobowiązań. Dostawców nie uspokajały także deklaracje i komunikaty medialne przywołujące wyniki finansowe osiągnięte przez księgarską spółkę w 2015 roku. Zresztą nieoficjalnie mówi się także, iż dobre wskaźniki z tego okresu firma w sporej mierze zawdzięczała m.in. korzystnej pod względem zrealizowanych przychodów sprzedaży do spółek powiązanych kapitałowo z jej właścicielem. Listopadowa decyzja łódzkiego sądu dotycząca wydania "nakazu zapłaty na rzecz spółki Muza SA na podstawie weksla kwotę 3.338.839,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 listopada 2016 roku (tj. od dnia złożenia pozwu) do dnia zapłaty (...)" to tylko jeden z licznych przykładów wyzwań, z jakimi mierzył się Matras w ostatnich miesiącach. Przez kolejne tygodnie i miesiące firma próbowała łatać kolejne pojawiające się dziury, w miarę coraz skromniejszych możliwości realizowała starannie selekcjonowane płatności, starając się w ten sposób odzyskać możliwie jak największe zaufanie dostawców i tym samym odblokować dostęp do asortymentu o największym jej zdaniem potencjale sprzedażowym niezbędnym sieci księgarskiej w kontekście sezonu świątecznego. Jednocześnie Matras musiał stawiać czoła kolejnym sądowym nakazom płatności i efektom innych działań windykacyjnych podejmowanych przez wierzycieli sieci. Pewnym podsumowaniem działalności firmy w ubiegłym roku było wydane 19 grudnia postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, którym sąd zabezpieczył majątek firmy Matras S.A. poprzez "ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Głodka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 102". Do decyzji tej sieć ustosunkowała się w komunikacie wydanym w ostatnich dniach poprzedniego roku, w którym czytamy m.in.: "...wyjaśniamy, że w myśl postanowienia sądu, Matras nieprzerwanie kontynuuje swoją działalność handlową i operacyjną". Ponadto zgodnie z zarządzeniem umocowanego nadzorcy zarząd spółki Matras został zobowiązany do przedstawienia wyczerpujących informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, m.in. składników majątku oraz innych danych dotyczących obecnej sytuacji spółki. Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Tymczasowy Nadzorca Sądowy pełni funkcję sprawozdawczą, a także kontrolną - choć w ograniczonym zakresie. Zdaniem zarządu Matrasa, sam fakt ustanowienia formy sądowego nadzoru "nie ma wpływu na kontynuację przez Matras swojej podstawowej działalności. Zarząd uprawniony jest do wykonywania czynności tzw. zwykłego zarządu". W jego komunikacie czytamy ponadto: "Rezultaty prowadzonej w spółce od wielu miesięcy restrukturyzacji powinny być widoczne w I kwartale, jednak rok 2016 był dla Matras rokiem trudnym, co przekładało się na przejściowe zakłócenia płatnicze. Wielu naszych kontrahentów pozytywnie przyjęło apel o dalszą współpracę tak aby w ślad za lepszą sprzedażą IV kw., w szczególności grudniową, Matras miał możliwość wyrównania zaległości wcześniejszego okresu i mamy nadzieję kontynuować ten proces z większą częścią dostawców". Z treści przywołanego komunikatu wybrzmiewa jednak pozytywny nastrój. To nieco zaskakujące zważywszy na fakt, że takiego podejścia raczej nie podzielają wierzyciele sieci. - Nasza Księgarnia nie dostarcza książek do Matrasa od kilku miesięcy. Matras zobowiązał się spłacić wieluset tysięczne …
Wyświetlono 25% materiału - 755 słów. Całość materiału zawiera 3020 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się
escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort